Vissen hebben omleiding van Sibelco gevonden

sibelcoIn 2006 moest in Dessel de Witte Nete, één van de zuiverste riviertjes van Vlaanderen, worden omgelegd over een afstand van anderhalve km voor de uitbreiding van een zandontginningsput van SCR Sibelco. Tien jaar later heeft de natuur zich grotendeels hersteld en hebben de vissen, zoals de zeldzame kleine modderkruiper, de weg gevonden. De monitoring van het gebied wordt nu verlengd tot 2020, wat van het project de langst lopende monitoring in Europa maakt.

De omlegging en hermeandering van de Witte Nete was het gevolg van de uitbreiding van de zandontginningsgroeve Donk door Sibelco. Na een ingrijpende verandering duurt het soms een hele tijd vooraleer de natuur zich herstelt. Om dat proces op de voet te volgen werd een monitoring opgestart, gedragen door Sibelco, de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en uitgevoerd door Universiteit Hasselt. In 2007 kreeg het bedrijf er de InBev-Baillet Latour-prijs voor het Leefmilieu voor, een beloning voor de verzoening tussen economie en natuur.

Vragende partij
“We zijn vragende partij om de monitoring verder te zetten om op de hoogte te zijn van de blijvende effectiviteit van deze kunstmatige hermeandering”, zegt Aaike Verlinden, sustainability manager SCR Sibelco. “De opgedane kennis en ervaring kan worden aangewend in andere projecten. Bovendien draagt Sibelco biodiversiteit hoog in het vaandel.”

De kostprijs voor de verlenging van de monitoring van het visbestand bedraagt bijna 80.000 euro. 70 % daarvan betaalt de Vlaamse overheid aan Universiteit Hasselt om die uit te voeren. Sibelco legt 17% bij en het Antwerpse provinciebestuur 13%.