Vijf Kempense bedrijven failliet

De rechtbank van koophandel verklaarde vijf Kempense ondernemingen failliet:

  • De voormalige manège De Kastelein, Laguitstraat 30 in Turnhout ging als  vennootschap eerder  al in vereffening en legde finaal de boeken zelf neer. Meester Noël Devos, meester Katleen Corsus en meester Geert Naulaerts zijn de curatoren. Matthias Boermans van The New Casteleyn merkt hierbij op dat het hier om het faillissement van NV De Kastelein gaat die als vennootschap zonder activiteiten niets te maken heeft met de manège The New Casteleyn.
  • Het verzendings- en transportbedrijf Tasca, Gemeenteplein 5 in Beerse, ging over de kop op vraag van schuldeisers. Meester Katty Somers is als curator aangesteld
  • Varkensvetmesterij en fokvarkensbedrijf Velderstee, Heerle 55 in Meerle (Hoogstraten) werd eveneens failliet verklaard.  De zaakvoerder legde de boeken zelf neer. Meester Mark Bruurs treedt op als curator.
  • De rechtbank sprak het faillissement uit van bvba Jos Seyen, Zwaluwenstraat 3 in Geel. De bezettingsfirma gooide zelf de handdoek in de ring. Meester Silvy Stercks is de curator.
  • De voormalige kledingzaak Litidor Sales, Guldensporenlaan 18 in Mol legde de boeken neer. Meester Paul Van Rompaey handelt het faillissement als curator af.