Vier prestigeprojecten van Vangeel Wegenbouw

Het gaat Vangeel Wegenbouw de laatste maanden duidelijk voor de wind. De bouwfirma uit Turnhout haalt het ene project na het andere binnen. Michel Vangeel is best fier op vier recente realisaties: de vernieuwing van de grote markt in Turnhout, de De Keyserlei in Antwerpen, het stadsplein in Mortsel en het marktplein in Edegem. Vier projecten die de sterke kwalificaties van de Geelse bouwfirma uitstralen.

Vangeel Wegenbouw heeft nochtans twee minder goede jaren achter de rug. Dit jaar loopt het evenwel uitstekend. “We hebben in de twee afgelopen jaren heel wat afgeschreven. De constante lijn die we al sinds 1995 uittekenen wordt hoe dan ook doorgetrokken.”

Vangeel Wegebouw haalt dit jaar een gebudgetteerde omzet van zowat 23 miljoen euro. Het bedrijf stelt 95 mensen tewerk.

Als specialist in de renovatie van stadskernen, verkavelingen, verhardingen en rioleringsinfrastructuur, toegangswegen en parkings werkt Vangeel Wegenbouw vooral voor provinciebesturen, Aquafin, steden, dorpen en POM’s.