Vicky Vanherle uit Hoogstraten is zopas gestart met een nieuw concept dat zich richt naar zorgbehoevenden. Via haar bedrijfje MG Care biedt ze 24/24 uur inwonende thuisassistentie aan onder de noemer Zuster in Huis. Ze kwam op het idee nadat ze zelf op zoek ging naar hulp voor haar ernstig zorgbehoevende moeder.

“Ik verloor mijn moeder in november vorig jaar nadat zo’n 22 jaar geleden Parkinson bij haar werd vastgesteld”, vertelt Vicky Vanherle. “Het was haar wens om thuis te blijven wonen, maar het was een hele lijdensweg om gepaste hulp te vinden.” Die vond ze uiteindelijk in Nederland bij Zuster in Huis. De organisatie zorgt ervoor dat er permanent een zorgverstrekker gaat inwonen bij de klant.

Kosten deels terugbetaald
“Ik ben dan gaan uitzoeken of er in Vlaanderen mogelijkheden waren om dit te starten en legde contacten met juristen en sociale diensten. Er is veel vraag naar zorg maar een beperkt aanbod. Uiteindelijk kregen we de goedkeuring en kunnen patiënten een aanvraag voor permanente zorgverstrekking doen.” De kosten kunnen deels worden betaald vanuit het Persoonsvolgende Budget of het Persoonlijk Assitentie Budget van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

De inwonende zorgverstrekkers zijn van oorsprong niet-Nederlandstaligen, maar ze werden volgens de initiatiefneemster grondig gescreend en kunnen zich goed uitdrukken in het Nederlands. “Bij ons is het moeilijk mensen te vinden die permanent bij iemand willen inwonen”, vertelt Vanherle. Ze voegt eraan toe dat haar dienstverlening uniek is in Vlaanderen en richt zich in eerste instantie naar de Vlaamse markt.