De eerste 4 maanden van dit jaar is er over het Albertkanaal, de belangrijkste watersnelweg van Vlaanderen, 13,3 miljoen ton vervoerd, dat is een stijging van 9,5% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Over heel Vlaanderen gaat het om 23,9 miljoen ton, of een stijging met 7,1%.

Het gaat ook hard voor het containervervoer via onze waterwegen. Tot en met april van dit jaar werden al 265.000 containers vervoerd over de watersnelwegen. Dat is 7,8% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het Albertkanaal mocht de eerste 4 maanden van 2017 6,9% meer containers verwelkomen.

Er is nog ruimte voor groei, meent De Vlaamse Waterweg nv. Terwijl de wegen dichtslibben, is er op het water nog veel capaciteit. Vlaanderen heeft ruim 1.000 kilometer bevaarbare waterweg en 80% van al onze bedrijven ligt op maximaal 10 km van zo’n waterweg. De Vlaamse regering en De Vlaamse Waterweg nv investeren miljarden euro’s in grotere sluizen, hogere bruggen, nieuwe verbindingen, modernisering, …. “Je zou als ondernemer wel gek zijn om je blind te staren op de file aan de voordeur van je bedrijf”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Terwijl er aan de achterdeur een blauwe boulevard van water zomaar open ligt”.

Verhoging bruggen
“Onze ambitie is om het aandeel van de binnenvaart in het goederentransport alsmaar te laten toenemen”, zegt ir. Chris Danckaerts van De Vlaamse Waterweg nv. “Met de verhoging van de bruggen op het Albertkanaal, de uitbouw van de Seine-Scheldeverbinding en de modernisering van het kanaal naar Charleroi zal De Vlaamse Waterweg nv ook de komende jaren sterk investeren in de uitbouw van het waterwegennet. Zo willen wij aan ondernemers een nog sterker alternatief bieden.”