Vervoer bouwmaterialen over Albertkanaal scherp gedaald

albertkanaalDe globale trafiek op het Albertkanaal daalde in 2012 met 7%.  Daarmee geeft het kanaal ook al een eerste indicatie van de economische ontwikkelingen in en om de Kempen.

De tonnagecijfers van het Albertkanaal zakten in 2012 weg naar 37,4 miljoen ton. Dit is precies 7,18% minder dan in 2011. In 2011 werd immers 40,3 miljoen ton vervoerd. Anderzijds werden via het kanaal 412.000 TEU-containers behandeld. Dit is 2,8% meer dan in 2011. Of hoe op die manier de versnelde containerisatie van het verkeer over het kanaal duidelijk wordt.

“Die groei is vooral te danken aan de dynamische aanpak van de verschillende containerterminals langs de kanalen”, zegt Erik Portugaels, de gedelegeerd bestuurder van de nv. De Scheepvaart. “De terminals laden en lossen containers voor bedrijven in een straal van 30 tot 40 kilometer. Ook bedrijven die niet direct langs een kanaal gelegen zijn maken op die manier gebruik van de voordelen van de binnenvaart.”

Overigens is de scherpe daling van de trafiek toch wel in grote mate mee beïnvloed door de afbouw van de staalindustrie in Luik. Door het stilleggen van de hoogovens is een volume van liefst 3 miljoen ton aan kolen en ertsen verloren gegaan. Die lijken definitief verloren.

Opmerkelijk toch: de scherpe daling van de trafiek in bouwmaterialen: -90%. Omdat bouwmaterialen nagenoeg 40% uitmaken van de trafiek op het kanalennet van de nv De Scheepvaart heeft de terugval in deze groep uiteraard een sterke invloed op het globale resultaat.

De nv De Scheepvaart zal van haar kant de inspanningen opvoeren om nieuwe watergebonden bedrijven langs het Albertkanaal aan te trekken. “De vraag naar watergebonden bedrijfsterreinen blijft immers groot”, zegt Portugaels. “Een bedrijf dat zich kan vestigen op een kanaaloever kan immers maximaal gebruik maken van de voordelen van de binnenvaart. Ondermeer ook omdat de overslagkosten daardoor worden beperkt.”

Vlaams minister Hilde Crevits voert overigens samen met de Vlaamse regering een stimulerend beleid voor de bevordering van de binnenvaart. “De investeringen in de watergebonden industrieterreinen hebben op z’n minst een deel van het trafiekverlies kunnen goed maken en bieden rendabele perspectieven voor investeerders.”