Verscheidene kandidaat-overnemers voor Ijsboerke

ijsboerkeDe directie en de vakbonden van Ijsboerke in Tielen zitten vandaag opnieuw bijeen. Ze willen een eerste stap zetten in de formalisering van het sociaal overleg bij de geplande herstructurering van BIG, de Belgian Icecream Group.

Ijsboerke zit in financiële moeilijkheden. BIG diende daarom eind verleden jaar de wettelijke bescherming tegen zijn schuldeisers aan te vragen bij de rechtbank van koophandel in Turnhout. Het bedrijf krijgt nu binnen de wet op de continuïteit van de ondernemingen tot 18 juni e.k. de tijd om een afbetalingsplan voor te leggen. Indien dit niet lukt kunnen de schuldeisers vanaf 2 juli e.k. hun openstaande vorderingen opnieuw inbrengen. Een faillissement zou dan niet onmogelijk zijn.

Ondertussen zouden zich verscheidene kandidaat-overnemers aangemeld hebben bij de Nationale Portefeuillemaatschappîj (NPM), de eigenaar van BIG.. Wie dat zijn, gaf de directie niet vrij. Tijdens de crisis van enkele jaren terug werden overigens ook enkele kandidaat-overnemers gesignaleerd. Die maakten hun belangstelling naderhand evenwel nooit concreet.

Gedelegeerd bestuurder Jan L’Hoëst meent dat een redding van het bedrijf nog mogelijk is. Een vermindering van de loonmassa met 20% moet mogelijk zijn, denkt hij. BIG lijdt overigens niet enkel onder de hoge loonkosten. Ook de energierekening en de dure verpakkingskosten wegen op de rentabiliteit van de onderneming. Bovendien was de recente zomer kletsnat. Daardoor kwamen de verkoopcijfers extra onder druk.