Vernieuwingsoperatie levert ziekenhuis meer ‘klanten’ op

AZH VerloskwartierIn het AZ Herentals werden vorig jaar 846 baby’s geboren, dat zijn er ruim 100 meer dan het jaar voordien. De toename van ruim 13% is opvallend, gezien de stagnerende geboortecijfers in heel Vlaanderen. “Onze vernieuwde afdeling materniteit heeft hier veel mee te maken”, aldus diensthoofd dr. Mieke Geyskens.

“Het verloskwartier, de neonatologie en het moederhuis zijn volledig vernieuwd en logischer op elkaar afgestemd waardoor het personeel makkelijker kan werken. Maar het paradepaardje zijn de mooie kamers in het moederhuis, waarbij we nu ook over twee suites beschikken. We merken dat velen kiezen voor de grotere en comfortabele kamers.”

Hoogste aantal opnames
De toename van geboortes loopt parallel met de algemene cijfers van de ziekenhuisactiviteiten. “Uit de eerste cijfers blijkt dat we in 2014 het hoogste aantal opnames ooit hadden”, aldus hoofdgeneesheer dr. An De Cuyper. En die toename hangt nauw samen met de vernieuwingsoperatie van het ziekenhuis. “De opening van het vernieuwde chirurgisch dagcentrum zorgt bijvoorbeeld voor 20% meer dagopnames.” Maar ook qua raadplegingen doet het ziekenhuis het goed. “Het consultatiegebouw, dat eind 2013 is geopend, zorgt in 2014 al voor een toename aan 8% aan raadplegingen, terwijl we door de renovatiewerken nog niet over de volledige capaciteit aan consultatieruimtes kunnen beschikken.”

Het AZ Herentals stelt ruim 600 personeelsleden en 100 geneesheer-specialisten te werk en beschikt over 243 bedden.