Verlies geen geld aan regionalisering RSZ-verminderingen

verlies geen geldVanaf 1 juli, wordt het voor elke werkgever belangrijk om op te geven in welke vestiging van het bedrijf elke werknemer werkzaam is. Het is erg belangrijk dat de gegevens in de KBO correct zijn, want vanaf 1 juli worden de RSZ-doelgroepenverminderingen voor bijvoorbeeld jonge werknemers of oudere werknemers, geregionaliseerd. Als je werknemers in de toekomst niet of verkeerd gelinkt zijn aan een vestiging, kan je die RSZ-vermindering mislopen.

„Ondernemers moeten het vestigingsadres van hun bedrijf controleren in de KBO. Hiertoe kunnen ze hun sociaal secretariaat contacteren, langsgaan bij een Zenito Ondernemersloket of zelf naar de KBO gaan”, legt Greet Nys, directeur Kantoren ADMB (Dessel), uit. In een volgende stap moet de werkgever aan het sociaal secretariaat duidelijk meegeven wie waar werkt , gesteld dat er meerdere vestigingen zijn natuurlijk.”

„De sociaal secretariaten moeten deze informatie voortaan elk kwartaal meesturen in de gegevensstroom naar de RSZ. Klopt het administratieve dossier niet, dan worden de aangiftes van prestaties, de zogenaamde multifunctionele aangiftes, niet aanvaard en loopt de ondernemer mogelijks zijn RSZ-verminderingen mis. Bovendien kunnen verkeerde gegevens ook nog leiden tot boetes en nog meer onnodige administratie en kosten.”

Zo’n 24 000 werkgevers krijgen binnenkort een brief van RSZ en FOD Economie, omdat er geen enkele vestiging in de KBO is gekend, maar ook andere werkgevers controleren best  de vestigingsadressen in de KBO. Je kan je KBO-inschrijving online raadplegen via de Public Search van de FOD Economie, waar je gratis de meeste gegevens kan nakijken: http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/.