Verhoging bruggen over Albertkanaal belangrijke economische ontwikkeling voor onze regio

De Vlaamse regering besliste eind vorige week om VIA Invest de opdracht te geven om de realisatie van zes grote infrastructuurprojecten voor te bereiden. Het gaat om projecten die belangrijk zijn om Vlaanderen via de verschillende transportmodi vlot bereikbaar te houden. Daarbij is ook uitdrukkelijk gekozen voor waterbouwprojecten zoals de verhoging van 15 bruggen over het Albertkanaal. De totale waarde van de zes nieuwe projecten bedraagt maximaal 750 miljoen euro.

Vlaams volksvertegenwoordiger Griet Smaers uit Geel is erg tevreden: “Het belang van het Albertkanaal voor de goederentrafiek en het containervervoer is groot. Ook de komende jaren wordt verwacht dat transport via binnenvaart zal toenemen. Momenteel laten de bruggen over het Albertkanaal het transport met drie lagen containers toe. Het doel is om naar vier lagen te evolueren. Tegen 2020 zouden alle bruggen over het Albertkanaal verhoogd moeten zijn tot de nodige vrije hoogte van 9,10 meter. Het project dat nu mee is opgenomen als missing link voorziet, naast de verhoging van de bruggen, ook in de verbreding van het Albertkanaal tot een normale kanaalbreedte ter hoogte van de bruggen om zo ook de vaart op het kanaal veiliger te maken.’ zo zegt Smaers

De geschatte investeringskosten van het project ‘Verhoging bruggen Albertkanaal’ bedragen 234 miljoen euro, waarbij de aanpassing of verhoging van 17 bruggen (126 miljoen euro) via het reguliere investeringsbudget wordt gepland. De overige 15 bruggen (108 miljoen euro) zullen worden gerealiseerd via publiek private samenwerking.

Gisteren besliste Europa om 1,4 miljoen euro TEN-T cofinanciering te voorzien voor de uitbouw van het Albertkanaal, in het bijzonder voor de brug Wijnegem en de verruiming te Merksem – Schoten. Ook voor de toekomstige projecten op het Albertkanaal zal maximaal beroep worden gedaan op Europese cofinanciering die maximaal 40% kan bedragen.

‘Deze geplande investeringen voor het Albertkanaal zijn een belangrijke beslissing met het oog op de verdere economische ontwikkelingen langs het kanaal en voor de werkgelegenheid in onze regio’, zo besluit parlementslid Griet Smaers.