Verdubbeling van het aantal renovaties bij Alinea

leo aertsTegenwoordig maken verbouwingen zo’n 40 procent uit van het werk van binnenhuisarchitect Leo Aerts uit Geel. “En het groeit duidelijk verder. Enkele jaren terug was dat nog amper 20 procent”, aldus Aerts. “Renovaties worden alsmaar interessanter omdat de mensen graag terug naar/in het  centrum van een stad/gemeente willen wonen en dat het aanbod van geschikte bouwgronden zeer beperkt is. Het aanbod van huizen of appartementen is wel uitgebreid.”

De renovaties zijn zeer uiteenlopend: woningen, appartementen, maar ook de herbestemming van bestaande gebouwen. “Verbouwingen worden meer en meer technisch. Men besteed veel meer aandacht aan isolatie, hernieuwbare energie en energiezuinig verbouwen. Renoveren is nu veel meer dan wat vroeger verfraaien was. Verbouwingsprojecten worden veel complexer.”

Naast verbouwingen is Alinea ook actief bij de inrichting van nieuwe woningen, kantoorinrichtingen, winkelinrichting en overheidsopdrachten. Soms zijn het ook echte uitdagingen voor Leo Aerts: “Momenteel werken wij aan een renovatie opdracht waarbij de klant uitdrukkelijk gevraagd heeft om oplossingen te integreren waardoor de woning energieonafhankelijk kan worden op korte termijn.”