lintorDe kippenverwerker Verbinnen Poultry Group uit Olen heeft het faillissement aangevraagd. Daarmee krijgt de Kempen een nieuwe klap. 450 vaste en tijdelijke werknemers dreigen hun baan te verliezen. Gehoopt wordt dat de curatoren het bedrijf in zijn geheel of in brokstukken kunnen doorverkopen. De personeelsleden krijgen vandaag meer uitleg.

De Verbinnen Poultry Group zit al verscheidene maanden in financiële problemen. Het gaat om vier grote en drie kleine  afzonderlijke ondernemingen die in een verticale integratie op elkaar afgesteld zijn: Lintor is een kippenslachterij, Verbinnen verwerkt het kippenvlees, Verlirend verwerkt het slachtafval en Wafitra is een transportonderneming. De groep was tot nog toe voor 80% in handen van de holding GIMV en voor 20% van de familie Verbinnen. De GIMV was vijf jaar geleden hoofdaandeelhouder geworden na een leveraged buy-out (LBO), een met schulden gefinancierde overname.

De markt waarop de Verbinnen Poultry Group actief was evolueerde de laatste jaren bijzonder slecht: de concurrentie uit goedkope loonlanden was heel erg brutaal, de grondstoffenprijzen voor de kweek van kippen zaten in de lift, de hoge productiekosten ondergroeven de rentabiliteit en als klap op de vuurpijl ging ook de belangrijke Britse markt nog eens verloren door de waardevermindering van het pond. Het management heeft lange tijd geprobeerd om het tij te doen keren doch niets mocht baten. Volgens CEO Frans Smeulders is tijdens het weekeind besloten om ermee te stoppen.

De Verbinnen Poultry Group verwerkt elke dag liefst 150.000 kippen. Die gaan vooral naar de grote distributieketens, de speciaalzaken en de groothandel. De kern van het bedrijf werd destijds gelegd in de fusie tussen de kippenslachterij Lintor en het kipverwerkingsbedrijf Verbinnen.

De GIMV was in het licht van de aanhoudende structurele problemen al lange tijd op zoek naar een kandidaat-overnemer. Aanvankelijk meldden zich zelfs 24 partijen aan doch na lang overleg haakten ze allemaal af. Eind verleden week klapte de laatste kandidaat de boeken toe.

De raad van bestuur zag daarom geen alternatief meer dan het faillissement aan te vragen. Het personeel werd gisterennamiddag op de hoogte gebracht. De vakbonden reageren boos. Volgens hen heeft de directie blijk gegeven van slecht management. Er zouden heel wat foute investeringsbeslissingen gebeurd zijn.