VDAB Opleidingen op vraag van arbeidsmarkt

Volgens Rozemie Lommez, netwerkmanager voor de provincie Antwerpen bij VDAB, sluit het onderwijs niet altijd aan bij de verwachtingen van het bedrijfsleven. “Machineparken van bedrijven evolueren snel. Om bij te blijven en investeringen in opleidingsapparatuur optimaal te laten renderen, werkt VDAB samen met sectoren, bedrijven en onderwijs.”

VDAB beschikt over heel wat opleidingscentra waarbij wordt samengewerkt met bedrijven. “In het VDAB-opleidingscentrum Brigands in Herentals bijvoorbeeld werd een bondgenootschap gesmeed tussen het onderwijs, de VDAB en het bedrijfsleven. Samen investeren wij in de meest moderne uitrusting, in stageplaatsen en werkervaringsplaatsen. Bedrijven investeren door moderne machines te installeren, en VDAB leidt werkzoekenden op. Dat doen we eigenlijk in alle competentiecentra, maar in Herentals bracht ook het GO!-onderwijs een deel van zijn machinepark onder in ons opleidingscentrum. Meisjes en jongens uit het technisch onderwijs komen er een stukje van hun technische opleiding volgen. Anderzijds volgen onze werkzoekende cursisten soms een deel van hun opleiding op de school. Een echte wisselwerking dus”, vertelt Rozemie Lommez.

VDAB werkt al langer samen met onderwijs. Wij proberen kinderen en hun leerkrachten al vroeg te motiveren om opleidingen te kiezen die leiden tot profielen die echt gezocht worden in het bedrijfsleven. Zo organiseert VDAB een doe-dag voor leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar in zijn competentiecentra om ze te laten proeven van een bepaald beroep. Zo ook in Turnhout waar we een centrum hebben dat toegespitst is op de grafische sector en op confectie. Bovendien zijn er de schoolverlatersrapporten. Hierin worden voor de pas afgestudeerden, de resultaten gemeten van hun zoektocht naar werk na één jaar. Dit rapport beantwoordt de belangrijke vraag naar de tewerkstellingskansen die de verschillende studierichtingen bieden.

VDAB past zijn opleidingsaanbod aan de arbeidsmarkt aan. “We hebben veel contacten met de bedrijven. Als wij merken dat bepaalde vacatures moeilijk ingevuld geraken, gaan wij na of VDAB een opleiding moet organiseren, al dan niet in samenwerking met externe partners. In samenwerking met het bedrijfsleven en scholen werken we dan opleidingsmodules uit om werkzoekenden om te scholen. Omdat zoveel jongeren zonder of met een te laag diploma op de arbeidsmarkt instromen, willen we nog meer inzetten op diplomagerichte trajecten in samenwerking met onderwijs. Het gaat dan om opleidingen die direct leiden naar een knelpuntberoep en een hoge werkzekerheid bieden”.