Varkenskwekers staan zwaar onder druk

Het mengvoederbedrijf Theeuwes-Moonen heeft het moeilijk. Het laatste boekjaar werd opnieuw afgesloten met verliescijfers. In 2011 eindigde de onderneming met een nettoverlies van 747.000 euro. Het bedrijfsresultaat was 674.000 euro negatief.

De problemen bij Theeuwes-Moonen hebben duidelijk alles te maken met de slechte gang van zaken bij de klanten. Daaronder nogal wat varkensboeren. “De debiteurenrisico’s bij onze afnemers wegen zwaar op onze resultaten” heet het in Baarle-Hertog. “De kweek van varkens is vandaag een risicovolle onderneming.”

Theeuwes-Moonen is een mengvoederspecialist. Er worden veevoeders aangemaakt voor varkens, rundvee, geiten en pluimvee. De onderneming heeft tevens een sterke reputatie als groothandel in granen en zaden. In 2011 werd een omzet gerealiseerd van 16 miljoen euro.