VanRoey.be en HP zorgen voor dataopslag bij Galaxy Studios

galaxy guy wilfriedVanRoey.be, met een vestiging in Turnhout en Geel, heeft als HP Preferred Partner een oplossing geboden aan het digitaal capaciteitsprobleem bij Galaxy Studios in Mol. De HP StoreAll 9000 Storage is een NAS-storageoplossing, die opgewassen is voor het echt zware werk bij één van de meest innovatieve audiovisuele bedrijven ter wereld. “We zijn klein en analoog begonnen, maar stonden daarna altijd in de frontlijn bij de zoektocht naar nieuwe formaten zoals digitaal en 3D,” vertelt Guy Van Baelen, Managing Director. Bij de postproductie van speelfilms en televisieseries worden de originele opnames gedigitaliseerd, centraal opgeslagen en vervolgens door verschillende afdelingen bewerkt. De hoeveelheid data die daarmee gepaard gaat, is enorm. “Reken 180-800 MB per seconde film. Een langspeelfilm kan zo oplopen tot 6 TB. We werkten met een centrale SAN-oplossing, maar die zat constant tegen zijn opslaglimiet. Omdat de capaciteit zo krap bemeten was, moesten al die datatransmissies perfect op elkaar aansluiten, anders liep alles in het honderd. Eén van onze medewerkers had een dagtaak aan het vrijmaken van plaats, kopiëren van data die decentraal moesten worden bewerkt, enz.”

galaxy studiosNaast de capacitiet op zich is het voordeel van de HP StoreAll 9000 Storage ook dat die opslagcapaciteit gemakkelijk en zo goed als onbeperkt kan groeien. Daarnaast blijft het manuele systeembeheer door IT’ers tot een absoluut minimum beperkt. “Het opslaan en kopiëren van al de informatie gebeurt nu automatisch”, vertelt Guy Van Baelen. “Dat werkt niet alleen sneller, het betekent ook dat de beheerlast van het systeem sterk is gedaald. Dat is gewonnen tijd die we veel beter in het creatieve aspect kunnen investeren.” Met zijn nieuwe storagesysteem beschikt Galaxy Studios vandaag over 216 TB.

De keuze om met VanRoey.be in zee te gaan, was voor Galaxy Studios evident. “Als kmo is het belangrijk om een ICT-partner te hebben die lokaal aanspreekbaar is. Maar door de sector waarin we actief zijn, hebben we ook toegang nodig tot de beste technologieën. VanRoey.be geeft ons het beste van deze werelden. Regelmatig komt er een van hun medewerkers langs aan wie we vragen kunnen stellen of kleine problemen melden. Maar als er zich grotere storingen voordoen of wanneer er gespecialiseerd advies nodig is, kunnen ze ook onmiddellijk escaleren naar de hoogste niveaus van een wereldspeler als HP. Dat geeft ons het geruste gevoel dat ons toelaat om volop in te zetten op onze corebusiness”, verklaart Van Baelen de keuze.