Van zand tot glas: Sibelco & AGC dichten kloof met onderwijs

In elk lokaal ondernemersnetwerk van Voka Kempen werkt een werkgroep rond onderwijs en ondernemers. Zo ook in de regio Balen-Dessel-Mol-Arendonk, het actieterrein van Voka Kempen Oost. Theo Verschaeren, HR manager bij AGC Mol, is de trekker van een groepje gedreven ondernemers. Hun doel: hoe kan het contact tussen onderwijs en ondernemers versterkt worden?

“In februari lanceerde ik tijdens onze ledenvergadering een oproep: welke ondernemers en bedrijfsleiders wilden mee werken aan een samenwerking tussen bedrijven en scholen. Al heel snel hadden we een kerngroep met Lieve Nevelsteen (Lieve Nevelsteen), Wim Nuyts (Elektriciteitswerken Nuyts), Geert Sette (E&M Projects), Dirk Spooren (Orakel) en Fernand Van Hees (Van Hees Metalen).

De werkgroep zat samen om te kijken hoe zij enerzijds als bedrijfsleiders een beter zicht konden krijgen in het onderwijs. Anderzijds wilden zij scholen meer inzicht laten verwerven in het bedrijfsleven. “We schreven alle scholen uit de regio Mol, Balen, Dessel, Retie en Arendonk aan, samen met de schepenen van onderwijs. In juni zaten we allemaal voor het eerst samen. Het viel ons op hoeveel creativiteit aanwezig is in het onderwijs, en hoe sterk de meeste scholen onderling samenwerken. Uit onze gesprekken leerden we dat werkplekleren de grootste uitdaging vormt voor onze Kempense scholen. Ze willen hun leerlingen het liefst van al op de werkvloer kennis en ervaring laten opdoen. Competentiebeheer was de tweede nood die wij detecteerden. Hoe laat je jongeren hun talenten en competenties ontdekken?”

“Al snel vonden we in ons netwerk vier bedrijven die met GIBBO Galbergen (gemeentelijke buitengewoon onderwijs) wilden samenwerken om werkplekleren te organiseren. We vonden ook dat we kinderen uit het lager onderwijs al in contact moeten brengen met het bedrijfsleven en werkten twee pilootprojecten uit. In het eerste project ontwikkelden we in samenwerking met Sophie Beyens, leerkracht aan de Freinetschool De Klimboom (Balen), het concept “Van zand tot glas”.  Dit project liep drie weken, paste binnen de aanpak van de school, en kon geïntegreerd worden binnen de leerplannen. De leerlingen van de derde graad ontdekten  alles over zandwinning in het Quartz Experience Center van Sibelco. Ikzelf werd als centrale gast in hun school door de leerlingen geïnterviewd en uiteindelijk kwamen ze bij ons op bedrijfsbezoek binnen Float, onze afdeling die vlakglas produceert voor de automobielsector en voor industriële toepassingen. Ook de ouders werden erbij betrekken zodat zij samen met hun kinderen een bewuste studiekeuze kunnen maken op basis van talenten.

De werkgroep wil in de toekomst twee keer per jaar vertegenwoordigers uit het onderwijs en de bedrijven samenbrengen. Voka Kempen Oost blijft in haar netwerk oproepen om stageplaatsen, werkplekleren en gastsprekers aan te bieden aan scholen.