Van oud naar nieuw met … Peter Janssen en Werner Van Springel

glacioglacioglacioWat betekende 2013 voor u op zakelijk vlak?
We hebben het jaar ingezet met de intensieve besprekingen rond de overname van IJsboerke. De intensiteit hiervan werd dag na dag opgevoerd. Én er was natuurlijk ook nog Glacio. De ultieme datum die we voor onszelf gezet hadden, 1 maart, werd gehaald. De druk verdween hierdoor niet echt maar werd anders. Dan wou die zomer van 2013 maar niet komen. Eind juni zaten we nog steeds zonder voorzomer! Gelukkig brak de echte zomer dan los in alle hevigheid. De topzomer heeft heel veel goed gemaakt, niet alles! En dan kwamen de eerste officiële cijfers waaruit bleek dat IJsboerke terug gestegen is … na zo’n bewogen gebeuren toch een plezante opsteker. De onwaarschijnlijke sterke prijsstijgingen van zuivel- en chocoladeproducten hadden we uiteraard ook liever niet gehad. Uiteindelijk zijn we niet ontevreden want de targets die we voor ons ‘doorstartjaar’ gezet hadden hebben we goed gehaald. Dus met veel vertrouwen naar 2014!

Wat vindt u de belangrijkste gebeurtenis, evolutie of trend van het voorbije jaar?
De dood van Nelson Mandela heeft de grootsheid van deze uitzonderlijke mens nogmaals duidelijk gemaakt. Zijn doorzettingsvermogen, zijn positivisme, het totaal ontbreken van haatdragendheid en wraak en dan de manier waarin hij in verandering geslaagd is waar niemand of niemand hem ook maar enige slaagkans gaf, zo leerzaam! En dichter bij huis uiteraard de overname van Ijsboerke door Glacio en de integratie van beide bedrijven en het effect op de tewerkstelling in de Kempen.

Wat wenst u de Kempense ondernemer/bedrijfsleider toe in 2014?
Een klimaat waarin ondernemen terug een stukje meer perspectief mag vinden en daarbij een heel klein beetje respect voor zij die hun nek uitsteken om tewerkstelling te creëren, dé basis voor onze welvaart! Heel veel creativiteit om het verschil te maken in de steeds competitievere wereld.

Met welke evoluties moet hij/zij rekening houden in 2014?
De steeds toenemende impact ‘op alles’ van E-commerce en social media, voor sommigen een opportuniteit voor anderen een bedreiging maar voor iedereen heel aanwezig en onomkeerbaar.

Welke tips/aandachtspunten heeft u voor de Kempense ondernemer/bedrijfsleider?
Als het al wat moeilijker gaat, als de koers wat moet gewijzigd worden, denk aan Nelson Mandela. Hij bracht verandering waar het zogezegd niet mogelijk was. Met het nodige doorzettingsvermogen, creativiteit, de juiste mensen met veel passie en drive kan er héél veel! Zorg voor een brede basis en durf internationaal te denken.

Waar wilt u persoonlijk in 2014 werk van maken?
Er komt voor ons beiden in 2014 een ‘vijf’ voor: hoog tijd om de aandacht die lijf (fysisch) en hoofd (mentaal) vragen iets meer te respecteren.

Onze aanwezigheid tussen onze medewerkers in Beerse én Tielen terug wat opvoeren! En uiteraard een gezonder evenwicht tussen werk en gezin.

Aan welke Kempenaar wil u een pluim geven en waarvoor?
Aan Wilfried en Guy Van Baelen van de Galaxy Studio’s omdat zij dingen doen waarmee zij, vanuit de Kempen, de wereld niet alleen verbazen maar ook veroveren. Mega-respect!

Met wie zou u eens aan de toog willen zitten en waarom?
Ik denk zo spontaan aan 2 mensen waar het spijtig genoeg niet meer mee zal mogelijk zijn: Nelson Mandela vanwege reeds aangehaalde redenen maar ook Staf Janssens, founding father van het IJsboerke. Wat heeft hem ertoe gebracht om in 1935, met heel primitieve middelen, maar ook weer met heel veel doorzettingsvermogen, van niets tot een indrukwekkend bedrijf te komen. Ik zou aan hun lippen hangen. En om verandering, die iedereen onmogelijk acht, toch een kans te geven een gesprek met premier Di Rupo en minister president Kris Peeters. We willen en zullen hen overtuigen vanwaar onze huidige welvaart komt en waarom deze niet zal blijven bestaan met het huidige beleid.

Wat wenst u voor uzelf in 2014?
Niet alleen voor onszelf maar voor iedereen een goede gezondheid en uiteraard een prachtige lente en een super zomer! Voor Glacio en IJsboerke een voorspoedige duurzame groei.