Michel MeeusWat betekende 2013 voor u op zakelijk vlak?
We hebben samen met alle actoren binnen Resoc Kempen hard gewerkt aan een nieuw Streekpact 2013-2018, een toekomstplan voor onze Kempen. De uitvoering van dit Streekpact moet van onze Kempen een ondernemende, warme, duurzame en veerkrachtige regio maken waar het aangenaam is om te wonen, te werken en te leven. Hiermee samenhangend hebben we samen met de Vlaamse regering een Dynamisch Actieplan opgemaakt om op korte termijn jobs te kunnen creëren en om op lange termijn onze industrie te moderniseren.

Wat vindt u de belangrijkste gebeurtenis, evolutie of trend van het voorbije jaar?
We voelen de economische crisis ook in de Kempen, en dat dwingt ons om snel te handelen, om creatief te zijn en om op een duurzame manier aan onze toekomst te bouwen.

Wat wenst u de Kempense ondernemer/bedrijfsleider toe in 2014?
Ik wens de Kempense bedrijfsleider en ondernemer heel veel creativiteit toe om beter in te kunnen spelen op de behoeften en noden van zijn klanten en op die manier voor te zijn op zijn concurrenten. En ik wens hen natuurlijk ook veel passie om er tegenaan te blijven gaan en het hoofd te kunnen bieden aan alle uitdagingen.

Met welke evoluties moet hij/zij rekening houden in 2014?
Door de crisis gaan mensen minder snel geld uitgeven. Als ondernemer of bedrijfsleider moet je des te meer overtuigd zijn van je product en de toegevoegde waarde die je biedt. Daarnaast zijn er op maatschappelijk vlak ook heel veel uitdagingen: duurzaamheid, vergrijzing, zorg, mobiliteit…

Welke tips/aandachtspunten heeft u voor de Kempense ondernemer/bedrijfsleider?
Ik verwijs graag naar de slogan van het Streekpact: ‚kansen creëren, krachten bundelen’. Ondernemers moeten hun netwerk uitbouwen, samen initiatieven opbouwen en samenwerken met elkaar en met kennisinstellingen. Op die manier zorgen ze ervoor dat iedereen vooruit gaan.

Hoe gaat uw organisatie de Kempense ondernemer/bedrijfsleider bijstaan?
RESOC Kempen heeft projectontwikkelaars Diversiteit in dienst. Zij geven gratis ondersteuning bij de opmaak van een loopbaan-en diversiteitsplan. Dit plan biedt uw organisatie de kans om het HR-beleid aan te passen aan de uitdagingen van vandaag. Met een actieplan op maat werkt u binnen uw organisatie aan een duurzaam personeels- en loopbaanbeleid. Alle medewerkers – en in het bijzonder medewerkers uit de kansengroepen – worden met passende acties ondersteund.

Waar wilt u persoonlijk in 2014 werk van maken?
Ik wil graag woorden omzetten in daden en werk maken van de uitwerking van het Dynamisch Actieplan en van het Streekpact.

Aan welke Kempenaar wilt u een pluim geven en waarvoor?
Moeilijke vraag, want als je er ene noemt, doe je onrecht aan de anderen… Ik zou hier toch melding willen doen van Denise Verhaert van SPAAK. Zij kwam bij het uitpakken van ons streekpact toelichting geven over SPAAK, het Kempense samenwerkingsverband van de vier organisaties (Mol, Geel, Herentals en Turnhout) waar armen het woord nemen. Zulke mensen en initiatieven wil ik van harte een pluim geven.

Met wie zou u eens aan de toog willen zitten en waarom?
Ik zou graag eens met Tom Van Dyck aan de toog zitten. Naast voorzitter van Resoc Kempen ben ik ook voorzitter van de commissie cultuur in de Provincieraad. Tom is een toffe kadee en ik zou zijn visie op een cultuurbeleid voor iedereen wel eens willen kennen. Het lijkt me sowieso een boeiende kempenaar om eens een losse babbel mee te hebben.

Wat wenst u voor uzelf in 2014?
Als het met alle mensen die me lief zijn, goed gaat, dan gaat het met mij ook heel goed.