Van oud naar nieuw met… Kristof Thijssens (Unizo)

kristof thijssens

foto: Unizo

Wat betekende 2013 voor u op zakelijk vlak?
2013 had hele hoge hoogtes, maar ook zeer lage dalen. Wij hebben veel groeiondernemers kunnen bewonderen. Innovatiekracht en internationalisering zien vertalen in succesverhalen, vaak life stories.  Wij hebben duizenden startende – en vaak zeer creatieve ondernemers – in de Kempen gezien. Maar wij hebben misschien iets te weinig aandacht gehad voor ondernemers die  instaan voor hun eenmansbedrijf. Zij verdienen iets meer respect want ze worden vaak door velen in een vergeethoekje geplaatst omdat ze niet spectaculair genoeg ‚ondernemen’.  Economisch gezien spreken we wel over 800.000 Belgen die niet door de staat worden onderhouden maar zelf in hun droom en in hun levensonderhoud voorzien.

Spijtig genoeg hebben wij door de conjunctuurschommelingen ook vele ondernemers in moeilijkheden zien komen. Vaak schrijnende verhalen van falingen en de drama’s die daar achterzitten. Zakelijk, maar ook familiaal. Maatschappelijke vingerwijzingen van ‚het zijn mislukkers’, voornamelijk vanuit die groepen die geen enkel risico nemen. Het was hard om soms hulpeloos te moeten toekijken…

De crisis woog ook op de ledenevolutie van Unizo. De conjunctuur heeft rake klappen uitgedeeld aan onze ondernemers. Er waren minder startende ondernemers (terugval van 40 %), en sommige ondernemers waarvoor het lidgeld net iets te duur was, vroegen een jaartje uitstel. Sommigen van hen  halen zelfs 2014 niet meer. Hadden wij die misschien iets beter kunnen bijstaan zonder dat zij lid waren?

Wat vindt u de belangrijkste gebeurtenis, evolutie of trend van het voorbije jaar?
De dood van Nelson Mandela maar tegelijkertijd toch ook dat gebeuren met die doventolk tijdens de rituelen die nadien schizofreen bleek te zijn. De vraag blijft wie wij maatschappelijk moeten omarmen: hij die hulp nodig heeft of hij die hulp heeft geboden. Mijn voorkeur gaat voorlopig nog uit naar Mandela. Voor de schizofreen ontwikkelen zich ook droomwerelden maar die kunnen niet vertaald worden in maatschappelijke meerwaardes. De zorgsector voor schizofrenen kost veel geld, en die zorg kan enkel blijven bestaan dankzij ondernemers. De ene dag zijn wij een klein beetje Mandela, de andere dag misschien een heel groot schizofreen. Het lot overkomt ons. Mandela heeft zijn lot steeds kunnen vertalen in de aanpak van apartheid. Konden wij de schizofrenen vanuit die techniek maar meer bijstaan. Sommige problemen lijken niet oplosbaar…

Wat wenst u de Kempense ondernemer/bedrijfsleider toe in 2014?
Sterkte in ondernemerschap. Goesting om te blijven ondernemen ondanks alle tegenslagen. Goesting om aan te werven,  om risico’s te blijven nemen, om verder te ontwikkelen. Goesting om dat alles te doen wat er in 2013 nog niet van gekomen is.

Met welke evoluties moet hij/zij rekening houden in 2014?
Er komt een nieuw jaar van globalisering aan, met nog volatielere klanten. De grenzen  van de privacy blijken alsmaar meer te vervagen. De ondernemer zal zich moeten blijven heruitvinden. Hij zal moeten werken vanuit een diepgaande kennis van de behoeften en wensen van zijn consument en misschien houdt dit wel een andere manier van werken in.

Welke tips/aandachtspunten heeft u voor de Kempense ondernemer/bedrijfsleider?
Netwerk! Maak grote groepen met elkaar. Wissel ervaringen uit en laat je begeleiden door andere ondernemers. Maak samen met alle ondernemers van de Kempen een grote vuist. De vuist van “wij verdienen respect”. En zing, vecht, huil en dans samen. Kluizenaar-ondernemers zijn ten dode opgeschreven. “Echte” ondernemers delen hun succes, ervaringen, tegenslagen en verdriet.

Hoe gaat uw organisatie de Kempense ondernemer/bedrijfsleider bijstaan?
We gaan voor een diepere segmentering van de markt. We willen onze dienstverlening nog meer afstemmen op onze doelgroepen en leren omgaan met ondernemers die hun ondernemersorganisatie vooral nodig hebben voor meer individuele noden. Collectieve doelstellingen verdwijnen iets meer naar de achtergrond, alhoewel we toch blijven geloven in de noodzaak hieraan. We gaan alleen nog daar aanwezig zijn waar we onze ondernemers beter kunnen bijstaan, onze dienstverlening herpositioneren en aanpassen aan de veranderende ondernemer.

Waar wilt u persoonlijk in 2014 werk van maken?
Ik wil mijn schouders zetten onder die segmentatie en ervoor zorgen dat wij sterker kunnen wegen voor ondernemers. Ik wil er ook persoonlijk werk van maken om de ondernemer meer gewicht te laten krijgen op het Schoon Verdiep in Antwerpen. Ik had onlangs nog een afspraak met schepen Filip Heylen van Antwerpen, en er ging een nieuwe wereld van inspiratie voor mij open. Eindelijk nog eens iemand met visie en aandacht voor de Antwerpse ondernemer. En verder wil ik veel mensen ontmoeten in de Kempen, in Antwerpen, in de ganse wereld en in de online wereld. Dat maakt ‘leven’ boeiend.

Aan welke Kempenaar wil u een pluim geven en waarvoor?
Vooral aan Flor Joosen, als mens en als ondernemer. Flor is al 7 jaar voorzitter van Unizo Nationaal en stond al die tijd dag en nacht klaar voor elke Vlaamse ondernemer. Hij heeft zich met veel kracht ingezet en boekte heel wat resultaten. Hij maakte op privé-vlak een erg moeilijke periode door in 2013 maar bleef desondanks altijd klaarstaan voor ‚zijn’ ondernemers.

Met wie zou u eens aan de toog willen zitten en waarom?
Misschien iets vaker met mijn echtgenote Ellen, die mij ’s avonds niet veel ziet omwille van al mijn verplichtingen.  Ik wil ook wel eens aan de toog zitten met knappe ondernemers of onderneemsters die ik vandaag nog niet ken. Of misschien nog eens doorzakken met Baron Buysse, de voorzitter van Bekaert en mijn eerste baas die mij ooit aanwierf eind jaren 80. Ik mag hem nog steeds wekelijks bellen wanneer ik advies nodig heb. Hij gaat dit jaar stoppen als voorzitter van Bekaert, is 70 jaar maar blijft actief in de immobiliënsector. Paul Bekaert heeft heel veel dingen in beweging gezet in de Vlaamse, Britse en internationale economie, maar ook in mijn persoonlijk leven. Ik heb erg veel van hem geleerd. Ik wil in 2014  best wel eens bulderen van het lachen met Paul’s ongelooflijk gevoel voor humor!

Wat wenst u voor uzelf in 2014?
Vooral bescheidenheid want ik besef hoe nietig alles is. Ik wil ten dienste kunnen staan van mensen die ondernemen of die starten met ondernemen. Ik heb daar een mateloze bewondering voor! Ieder zijn talent en chapeau voor hen die ondernemen!