Van oud naar nieuw met … Jef Lembrechts (Bouwbedrijf Vanhout)

jef LembrechtsWat betekende 2013 voor u op zakelijk vlak?
Opnieuw een jaar met mooie resultaten voor de Groep Vanhout. Gezien de druk op de prijzen hebben we, om dezelfde resultaten als in het verleden neer te zetten, onze omzet wel gevoelig dienen te verhogen.

Wat vindt u de belangrijkste gebeurtenis, evolutie of trend van het voorbije jaar?
Het aantreden van Paus Franciscus, die deuren en vensters van het Vaticaan opengooit en een niet onaanzienlijke rol zal spelen in de maatschappelijke veranderingen die zich heden mondiaal voltrekken.

Wat wenst u de Kempense ondernemer/bedrijfsleider toe in 2014?
Passie , Respect en Vertrouwen !

Met welke evoluties moet hij/zij rekening houden in 2014?
Dat we  nog een tijdje in turbulente tijden blijven leven met weinig of geen zekerheden. De toekomstige geschiedschrijvers zullen zeker stellen dat het begin van de 21° eeuw een echt kantelmoment was en het begin van een nieuw tijdperk .

Welke tips/aandachtspunten heeft u voor de Kempense ondernemer/bedrijfsleider?
Dat vanaf 2014 de Kempen iets dichter bij Leuven en Brussel liggen. Na 40 jaar hebben we eindelijk (de helft van) de Noord-Zuidverbinding!

Hoe gaat uw organisatie de Kempense ondernemer/bedrijfsleider bijstaan?
De Confederatie Bouw heeft voor de nabije toekomst verschillende  prioriteiten. Ik denk vb. aan de strijd tegen de sociale dumping via buitenlandse werknemers en zelfstandigen maar ook aan de problematiek van het betaalbaar houden van het bouwen in een context van steeds meer eisen naar vb. energievriendelijkheid toe.

Waar wilt u persoonlijk in 2014 werk van maken?
Een nauwere samenwerking tussen de Confederatie Bouw Kempen en de Confederatie Bouw Antwerpen teneinde de service aan onze leden nog te kunnen verhogen.

Aan welke Kempenaar wilt u een pluim geven en waarvoor?
Aan de anonieme “Stille Kempenaar” die elke dag opnieuw, bescheiden en  plichtsgetrouw en in soms moeilijke omstandigheden doet wat men van hem/haar verwacht en wat hij of zij als plicht beschouwt t.o.v. zijn of haar omgeving.

Met wie zou u eens aan de toog willen zitten en waarom?
Met de vakbondsvrijgestelden van de Bouw om eens, buiten het keurslijf van overleg- en onderhandelingstafels, te praten over de echte noden van de Belgische bouwvakkers.

Wat wenst u voor uzelf in 2014?
Snel een nieuwe kordate regering na 25 mei en uiteraard een goede gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk!