Van oud naar nieuw met… Jef Imans

jef_iemansJef Imans, Campina Imans Consulting – Handelsrechter

Wat betekende 2013 voor u op zakelijk vlak?
Aanstelling als bestuurder bij een paar vennootschappen; afhandeling van enkele adviesprojecten met succes.

Wat vindt u de belangrijkste gebeurtenis, evolutie of trend van het voorbije jaar?
Het voortduren van de crisis maar tegelijk ook het afwenden van een mogelijke financiële eurocrisis.

Wat wenst u de Kempense ondernemer/bedrijfsleider toe in 2014?
Een vlug einde van de crisis met een vliegende heropleving voor alle sectoren.

Met welke evoluties moet hij/zij rekening houden in 2014?
Een standstill in maatregelen te nemen door Federale of Vlaamse Regeringen om sociaal-economische groei te bevorderen. “You are on your own”.

Welke tips/aandachtspunten heeft u voor de Kempense ondernemer/bedrijfsleider?
Het ontwikkelen van een visie voor alle ondernemers op vlak van innovatie en internationalisatie. Gebruik de tijd om strategie aan te passen/te veranderen en richt de volle aandacht op uw bedrijf.

Waar wilt u persoonlijk in 2014 werk van maken?
Eindelijk eens werk maken van het te boek stellen van cases, misschien die compositie ook eens afwerken?

Aan welke Kempenaar wilt u een pluim geven en waarvoor?
Peter Janssen van Glacio/IJsboerke voor de prachtige manier waarop hij met strategisch en tactisch inzicht het moeilijke parcours tot succesvolle overname en integratie van IJsboerke heeft verwezenlijkt.

Met wie zou u eens aan de toog willen zitten en waarom?
Met een GAS-ambtenaar om te zien of hij na een paar pinten in staat is om niets te doen dat kan geïnterpreteerd worden als overlast.

Wat wenst u voor uzelf in 2014?
Af en toe kunnen genieten van de zon in de Kempen met een paar goede boeken en muziek op de achtergrond.