Van oud naar nieuw met … Denise De Vlieger (Almasy)

Denise De Vlieger AlmasyWat betekende 2013 voor u op zakelijk vlak?
2013 was voor Almasy een wat wispelturig jaar en was zowel positief als wat minder positief.  Het vroeg veel inspanningen van onze medewerkers.

Wat vindt u de belangrijkste gebeurtenis, evolutie of trend van het voorbije jaar?
Een negatief voorbeeld, maar met een positief resultaat: het overlijden van Nelson Mandela, waarbij de waarden van overleg en het respect voor tegenpartijen weer meer aandacht kregen.  In de Belgische politiek kunnen we daar nog iets van leren.

Wat wenst u de Kempense ondernemer/bedrijfsleider toe in 2014?
Wat iedereen wil: het aantrekken van de economie.  Bedrijven kunnen dit niet alleen. Dus verwacht ik meer van onze regeringen, die dringend werk moeten maken van krachtige maatregelen o.a. op het gebied van loonlasten en initiatieven voor behoud van tewerkstelling in de Kempen.

Met welke evoluties moet hij/zij rekening houden in 2014?
Evolutie naar instant-service, een trend die zich steeds scherper aftekent.

Welke tips/aandachtspunten heeft u voor de Kempense ondernemer/bedrijfsleider?
Wie ben ik om tips te geven.  Wij willen alvast alert zijn voor de snelle evoluties in de maatschappij en in de markt.  We blijven kiezen voor duurzaam ondernemen.

Aan welke Kempenaar wil u een pluim geven en waarvoor?
Met VKW Kempen zetten we in september de Veiling van Hoogstraten in de picture met de award ‘de Kempenaar’.  Die wordt elk jaar toegekend aan een bedrijf of product dat de Kempen op de kaart zet.  De veiling van Hoogstraten bundelt de tuinbouwteelt in onze regio op duurzame wijze.  Dat is verdiend, want weinigen staan stil bij het belang van deze sector naar tewerkstelling, naar afzet op lokale markt , maar ook naar export en innovatie toe.

Met wie zou u eens aan de toog willen zitten en waarom?
Met Maggy Deblock, een frisse verschijning in de politiek, zoals veel dames trouwens.  Weinig poespas, de dingen zeggen en doen zoals ze zijn.

Wat wenst u voor uzelf in 2014?
Gezondheid voor mezelf, maar vooral mijn directe omgeving, voor iedereen.  2013 was een jaar waarin verschillende van onze medewerkers, verschillende familieleden en vrienden te maken kregen met gezondheidsproblemen. Er zit veel waarheid in de spreuk “als het gaat met de gezondheid, gaat alles” Ook de blijvende focus op ‘mensen graag zien’.  We zeggen het te weinig aan elkaar.