Van oud naar nieuw met … Bart Wuyts (SPK)

Love_422369 Bart Wuyts 2

Foto: Louis Verbraeken

Wat betekende 2013 voor u op zakelijk vlak?
Onze core business bestaat erin vernieuwende maatschappelijke projecten op te starten en te realiseren. Hiervoor schrijven we vaak in op projectoproepen van de overheid. Het feit dat de Europese overheid weinig nieuwe projectoproepen gelanceerd heeft (huidige zesjarige programmaperiode loopt ten einde, nieuwe periode is nog niet gestart), en dat de Belgische overheden (op alle niveaus) vooral door besparingen gedreven worden, maakt dat het voor ons een moeilijker jaar is geweest. De toekomst oogt nochtans aantrekkelijk, aangezien steeds meer wordt ingezet op innovatie, kenniseconomie, duurzaamheid, creatie van nieuwe waardeketens, enz. Thema’s die in het hart van onze ambitie liggen.

Wat vindt u de belangrijkste gebeurtenis, evolutie of trend van het voorbije jaar?
Het wordt steeds duidelijker dat ‘duurzaamheid’ het stadium van de ‘geitewollensokken’ ontgroeid is. In het Zuid-Afrikaans zegt men ‘volhoudbaarheid’, wat het nog beter uitdrukt. Dit is nadrukkelijk hét thema dat onze maatschappelijke ontwikkeling zal bepalen, op alle fronten.

Wat wenst u de Kempense ondernemer/bedrijfsleider toe in 2014?
Veel goesting om te groeien en een open vizier voor nieuwe kansen, voor nieuwe denkbeelden, voor internationale businesskansen, voor samenwerking

Met welke evoluties moet hij/zij rekening houden in 2014?
Creativiteit als belangrijke motor voor innovatie.

Welke tips/aandachtspunten heeft u voor de Kempense ondernemer/bedrijfsleider?
Expliciteer je strategie, durf na te denken over de toekomst en nieuwe businessmodellen voor je bedrijf

Hoe gaat uw organisatie de Kempense ondernemer/bedrijfsleider bijstaan?
Zeer recent hebben we de kick-off gegeven van ons ‘Huis voor Creativiteit’, waarin we jonge, creatieve ondernemers graag met professioneel advies begeleiden bij hun groeiplannen, hen verbinden met andere relevante mensen, hen een coworking-ruimte aanbieden in onze Bar d’Office, enz.

Met “Tango” hebben we een aanbod om kmo’s individueel te begeleiden in hun strategiebepaling, en met het “Biodiva”-instrument versterken we de biodiversiteit voor bedrijven én verlagen we de onderhoudskost.
We geven graag mee vorm aan nieuwe ontwikkelingen die in een ‘open innovatie’ setting met diverse partners gerealiseerd kunnen worden.

Samen met onze partner ‘Open Manufacturing Campus’ werken we verder aan de versterking van de Kempense productiebedrijven, en met partner BiELAt creëren we mogelijkheden om nieuwe business te ontwikkelen vanuit grensoverschrijdende samenwerking (B-NL-D), …

Waar wilt u persoonlijk in 2014 werk van maken?
Teveel om op te noemen. Toch één ding: met onze eigen organisatie een groeistap zetten naar ”SPK 2.0”, om een nog krachtigere impact te hebben op de toekomst van onze regio.

Aan welke Kempenaar wil u een pluim geven en waarvoor?
Altijd een moeilijke vraag, want er zijn zoveel mensen die ik graag een pluim wil geven. Als ik er dan toch ééntje uit moet kiezen: de broers Wilfried en Guy Van Baelen die vanuit Mol de wereld weten te veroveren met hun fantastische 3D-geluid innovatie Auro Technologies. Een creatief groeibedrijf met wereldwijde ambitie!

Met wie zou u eens aan de toog willen zitten en waarom?
Met Rudi Pauwels, CEO en oprichter van het biotechbedrijf Biocartis. We hadden hem eerder dit jaar als spreker op een Koplopers-symposium. Met zo’n inspirerend en visionair man zou ik graag nog een paar uur aan de toog willen hangen.

Wat wenst u voor uzelf in 2014?
Op privé-gebied: een goede gezondheid voor mijn naasten en mezelf. Professioneel: samen met een gemotiveerd SPK-team sterke innovatieve strategische projecten kunnen ontwikkelen die nieuwe toegevoegde waarde creëren, nodig om welvaart en welzijn op peil te houden in onze regio.