De voorbije maand januari ontving de VDAB 25.428 vacatures. Dat is een sterke stijging tegenover de maand december 2017. Tegenover januari 2017 steeg het aantal vacatures met 17,6%.

Ook op jaarbasis is er een sterke stijging van het aantal vacatures. Tussen begin februari 2017 en einde januari 2018 is er een toename van 13,7% tegenover dezelfde periode een jaar eerder.

“De positieve economische conjunctuur vertaalt zich in een grotere arbeidsvraag, vooral vanuit de industriële sectoren”, aldus de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. “Door de toegenomen vraag vanuit de secundaire sector zal het probleem om geschikt personeel te vinden voor de technische knelpuntberoepen alleen maar groter worden.”

6% minder werkzoekenden
Eind januari 2018 waren er in heel Vlaanderen 209.000 werkzoekenden, dat zijn er 6% minder dan een jaar eerder. De sterkste daling tekent zich af bij de jongeren. De afname bij de 50-plussers is kleiner.

In de provincie Antwerpen daalde de werkloosheid van 77.545 in januari 2017 naar 73.945 in dezelfde maand dit jaar, of een daling van 4,6%. In Limburg ging de werkloosheid zelfs met bijna 11% omlaag.