unizo karelUNIZO zet met Ondernemershorizon een aparte werking op voor bedrijven in moeilijkheden. Het project, dat de steun krijgt van de Vlaamse Overheid, krijgt ook een Kempens luik en wil in de eerste plaats een faillissement vermijden. “In de periode januari tot en met augustus gingen 7.582 bedrijven failliet. We moeten vermijden dat dit aantal nog oploopt”, aldus UNIZO. “Het is vandaag niet evident meer om te ondernemen en heel wat bedrijven maken moeilijke periodes mee”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. “Maar wie merkt dat het water echt té dicht aan de lippen begint te staan, zoekt best hulp voor het te laat is. Zij kunnen instappen in een individueel begeleidingstraject dat leidt tot een herstelplan voor het bedrijf.” Maar ook wie geen individueel traject wil volgen, kan bij UNIZO terecht voor heel wat praktische tips en adviezen om op eigen houtje het bedrijf stap voor stap weer op de juiste koers te krijgen.

De eerste stap in het individuele begeleidingstraject is een intakegesprek door een UNIZO-medewerker. Daarna volgt een doorgedreven analyse van de onderneming om alle mogelijke pijnpunten bloot te leggen. UNIZO brengt de ondernemer vervolgens in contact met de juiste experts die samen met het bedrijf werken aan een herstelplan.

Op de website van Ondernemershorizon kunnen ondernemers via de Quick Scan gratis testen of hun bedrijf gezond is. Aan de hand van een aantal vragen, onder meer over de leveranciers, klanten, medewerkers en financiële aspecten komen ondernemers te weten waar er eventueel problemen bestaan en of ze tot actie moeten overgaan. De Quick scan gebeurt volledig anoniem.

Ondernemershorizon is toegankelijk voor alle ondernemers, ook niet-leden van UNIZO. Dankzij de tussenkomst van de Vlaamse overheid en de KMO-portefeuille betalen de ondernemers slechts een minimale financiële tussenkomst.