Unizo Provincie Antwerpen heeft vandaag ambitieuze plannen bekendgemaakt. De organisatie verlaat op termijn haar stek aan de Oude Leeuwenrui in Antwerpen en trekt naar de kerk van Sint-Jan Evangelist, in ’t stad ook bekend als De Peperbus. Naast de eigen kantoren zet ze er een naar eigen zeggen revolutionair ondernemersproject neer.

“We willen deze opportuniteit van een vrijkomend gebouw in een stedelijke omgeving meer dan 100% benutten, én voor zijn leden/ondernemers maar absoluut ook voor de directe omgeving, de stad, de provincie en bij uitbreiding voor het hele land én daarbuiten”, zegt provinciaal directeur Sofi Van Ussel.

Eerst moet het bisdom de kerk nog onttrekken aan de eredienst, waarna de kerkfabriek een erfpachtovereenkomst kan afsluiten met Unizo. Voor de realisatie beoogt de organisatie een partnerschap met de Vlaamse Erfgoedkluis, een fonds in beheer van Participatiemaatschappij Vlaanderen die ondersteuning, begeleiding en financiering zal aanbrengen. Eerstdaags wordt een architectenoproep uitgeschreven.

Unizone
De ruimte die overblijft buiten de eigen kantoren krijgt een innovatieve invulling. “Met de filosofie van het nieuwe werken in het achterhoofd en vanuit de visie om ondernemerschap als verbindende factor in de maatschappij tastbaar te maken”, aldus nog Sofi Van Ussel. “De precieze invulling staat nog niet voor de volle 100% vast maar het moet in elk geval een laagdrempelige plek worden waar co-creatie, innovatief ondernemen en toekomstgericht intra- en entrepreneurship centraal staan.”

Een naam voor het concept is er al wel: Unizone.