UNIZO: Geen extra belastingen voor ondernemers

“Ondernemers zijn de motor van de economie, zeker ook van de lokale economie. KMO’s en zelfstandige ondernemers moeten dan ook alle kansen krijgen om een zaak op te starten en te blijven runnen. Een rem zetten op ondernemerschap door extra lokale belastingen, zou heel onverstandig zijn”, waarschuwt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt naar aanleiding van de berichtgeving over de financiële problemen van steden en gemeenten en het rapport van de Nationale Bank. Vele lokale besturen zouden het gat willen dichten via belastingverhogingen.  In eerste instantie gaat het voornamelijk over de – al geplande – verhoging van de personenbelasting en opcentiemen. In de toekomst volgen nog andere verhogingen. UNIZO pleit ervoor om in geen geval bijkomende of hogere belastingen voor bedrijven te heffen.

Alle gemeentelijke belastingen moeten daarnaast getoetst worden op hun economische verantwoording en gevolgen. Een lokale belasting moet ook administratief eenvoudig en ook economisch verantwoord zijn. UNIZO wijst erop dat heel wat ondernemers vandaag verloren lopen in de wildgroei van lokale belastingen. De ondernemersorganisatie pleit voor een vereenvoudiging. De ondernemersorganisatie benadrukt ook nogmaals de noodzaak van een nieuw fiscaal pact met de Vlaamse en de Brusselse gewestregering. Dit pact moet resulteren in een verlaging van de lasten, het beperken van de reglementen en de eenvormigheid van de overblijvende belastingen tussen steden en gemeenten.