Unizo Geel roept haar leden en andere ondernemers op om bloed te gaan geven. De organisatie slaat hiervoor de handen in mekaar met het Rode Kruis. Reden voor de oproep is het dalend aantal bloeddonoren terwijl er dagelijks honderden mensen een bloedtransfusie nodig hebben.

“70% van de bevolking heeft ooit in zijn of haar leven een bloedtransfusie nodig”, zegt Frank Sysmans, voorzitter van Unizo Geel. “Dit is een alarmerend percentage als je weet dat maar 3% van de bevolking ook effectief bloed geeft.”

Registratie
“We roepen al onze leden en andere Geelse ondernemers op om zich te registreren als kandidaat-donor. Vervolgens ontvangen zij van de lokale afdeling van het Rode Kruis een uitnodiging voor de bloedinzameling op donderdag 8 juni in zaal Holvenia in Geel-Holven. Het bloedgeven duurt zo’n tien minuten en je helpt er in één keer drie patiënten mee.” Registreren is mogelijk tot eind april. Ook in verschillende andere steden en gemeenten worden gelijkaardige acties op poten gezet.

De organisatie hoopt alvast minstens 50 extra donoren te vinden tegen de bloedinzameling in juni. “Als Geelse ondernemer mag je jezelf kandidaat stellen, maar daarnaast kan je ook je klanten, personeels- en familieleden warm maken om zich te registreren. Ondernemers die minstens 10 kandidaat-donoren vinden, ontvangen het label ‘Ondernemer met een hart’. Dit kunnen ze als oorkonde ophangen in hun winkel of bedrijf. Hoe meer mensen we kunnen aanzetten tot bloedgeven, hoe meer we in onze opzet geslaagd zijn”, besluit Frank Sysmans.