UNIZO: "Doe zaken met je gemeente"

logo Unizo80% van Kempense gemeentelijke aanbestedingen gaat buiten de gemeente. Vrije markt wil niet zeggen dat enkel buitenlandse of bedrijven van buiten de Kempen hofleverancier van de gemeente mogen zijn. Door meer te werken met ondernemers uit de eigen stad of gemeente, investeert het bestuur resoluut in de eigen lokale economie. Op donderdag 13/11 zette UNIZO de gemeentebesturen van Beerse, Turnhout en Vosselaar rond de tafel met lokale ondernemers. Tijdens deze avond deden de gemeenten het aanbestedingsbeleid uit de doeken, en werd gezocht naar samenwerkingsverbanden.

“In onze gesprekken met gemeentebesturen merken we vaak dat gemeenten pogingen ondernemen om zaken te doen met lokale zelfstandigen, maar dat de respons eerder laag is,” vertelt Kristof Thijssens, directeur UNIZO-Kempen. “Bij ondernemers leeft dan weer vaak onterecht het idee dat aanbestedingen onnodig veel administratieve last veroorzaken en dat favoritisme een bepalende factor is bij de keuze van de ondernemer.”

Aankoopbeleid op maat van lokale ondernemers is één zaak, maar er is meer,” aldus Thijssens, “We blijven pleiten voor administratieve vereenvoudiging en ondersteuning bij aanvragen. Zelfstandigen en KMO’s hebben de middelen niet om iemand aan te nemen gespecialiseerd in het indienen van aanvragen of steunmaatregelen. Bij de grote spelers is dit wel het geval, waardoor zij bevoordeeld worden tegenover de rest.”

Deze actie van UNIZO kadert perfect in de doelstelling om beleid op maat van ondernemers te verkrijgen in elke stad of gemeente. Zo is UNIZO vertegenwoordigd in de relevante gemeentelijke adviesraden; met de Gemeenteradar wordt het ondernemersbeleid afgetoetst met de verwachtingen en evaluaties van ondernemers.