De provincieraad heeft vanmiddag het PRUP Sunparks in Mol goedgekeurd. Dat betekent dat vakantiepark Sunparks bijkomende huisjes aan het water mag bouwen en dat er indoorrecreatie op de parking mag worden gebouwd. Vorige week bleek dat de samenwerking hiervoor met Jack Schoepen en zijn Captain Jack was stopgezet.

Het plangebied bevat het vakantiedomein Sunparks en het zuidelijke deel van de plas Rauw. Bij de opmaak van het gewestplan kleurde de Vlaamse overheid het terrein hoofdzakelijk in als gebied voor verblijfs- en dagrecreatie met een beperkte strook natuurgebied in het westen. “Met dit PRUP willen we de uitbreiding van Sunparks met een beperkt aantal vakantiewoningen aan of op het water en zachte recreatie op de plas Rauw mogelijk maken”, legt Luk Lemmens, gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening, uit. “Om de toeristische aantrekkingskracht van de regio minder weersafhankelijk te maken, voorzien we ook de mogelijkheid om een indoorrecreatiepark te bouwen op een parking van Sunparks.”

Waterski geschrapt
In oktober 2016 keurde de provincieraad het voorlopige PRUP goed. “Uit het openbaar onderzoek, dat liep van december 2016 tot februari 2017, kwam vooral reactie tegen de waterski-kabelbaan op de plas Rauw. In het definitieve PRUP hebben we die geschrapt. Zachte recreatie zoals roeien en peddelen blijft wel mogelijk”, gaat Luk Lemmens verder.

De Vlaamse overheid buigt zich nu over het definitieve PRUP. Volgen er geen opmerkingen, dan publiceert de provincie Antwerpen het in het Belgisch Staatsblad. 14 dagen na die publicatie treedt het PRUP in werking. Let wel, voor elk project moet nadien een bouwvergunning worden aangevraagd bij de gemeente Mol.