De gemeente Westerlo heeft een positief advies gegeven over de uitbreiding van Golfclub Witbos, op de grens van Westerlo, Olen en Herentals (Noorderwijk). Meer bepaald gaat het om het Plan-MER, 1 van de vele stappen die moeten worden gezet vooraleer een vergunning kan worden afgeleverd.

Golfclub Witbos beschikt momenteel over 13 holes maar wil uitbreiden naar een volwaardige golfbaan van 18 holes. Tegelijk wil ze dat er op het terrein ook een evenementenhal, een nieuw clubhuis, een hotel, een speelbos en extra parkeerplaatsen komen.

In april-mei vorig jaar liep een openbaar onderzoek om de mogelijke effecten van de plannen op mens en milieu in kaart te brengen. Op basis van de opmerkingen gaf de gemeente Westerlo nu een positief advies. Ze dringt wel aan dat omzichtig wordt omgegaan met het kappen van bomen op het terrein.

Ook de stad Herentals moet een advies geven over het plan. Golfclub Witbos is deels eigendom van Groep Heylen uit Herentals.