Uitbreiding bedrijventerrein Hoge Mauw heeft succes

Ontsluiting_Hoge Mauw_2Het lokaal bedrijventerrein Hoge Mauw in Arendonk wordt uitgebreid met een netto beschikbare oppervlakte van 9 hectare. Dat is goed voor naar schatting 35 percelen. “Het nieuwe bedrijventerrein is erg in trek”, zegt Kris Vreys, directeur van intercommunale IOK. “Voor 7 hectare zijn er al vergevorderde gesprekken met kopers.” Hoge Mauw is bestemd voor bedrijven van lokaal belang met productie, opslag en verwerking van goederen, onderzoeks-  of ontwikkelingsactiviteiten als hoofdactiviteit. IOK verwacht dat de bedrijvenzone in de toekomst goed zal zijn voor 225 arbeidsplaatsen.

Met de nieuwe uitbreiding van Hoge Mauw zullen talrijke nieuwe bedrijven zich vestigen in Arendonk, waardoor ook de bereikbaarheid en verkeersveiligheid dient aangepakt te worden. Met Europese steun wordt nu werk gemaakt van de mobiliteitsproblematieken op en rond de bedrijventerreinen Hoge Mauw in Arendonk en het Kempisch Bedrijven Park (KBP) in Hapert (Bladel). De nieuwe uitbreiding van het bedrijventerrein Hoge Mauw in Arendonk zorgt voor een nieuwe hoofdtoegang tot de volledige bedrijvenzone. “De toegangsweg naar het nieuwe bedrijventerrein wordt de hoofdontsluiting voor Hoge Mauw”, zegt Arendonks burgemeester Kristof Hendrickx. “Dit verhoogt de verkeersveiligheid en maakt het bedrijventerrein makkelijker toegankelijk.” De huidige toegangsweg onderaan de brug aan afrit 26 van de E34 is onveilig (snelheid verkeer, kruisend fietsverkeer) en onpraktisch (zeer scherpe bocht). Begin 2014 zijn deze werken afgerond.

Ontsluiting_Hoge Mauw_3Deze infrastructuurwerken kaderen in een hoofddoelstelling van het Interreg-project MOBIKA (Mobika Interregionaal Kempen-Arendonk) om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de bedrijventerreinen in Arendonk en Bladel te verbeteren. Naast Europese steun zijn ook de gemeente Arendonk, IOK en het Kempisch Logistiek Centrum (KLC) belangrijke partners.

Net zoals op andere bedrijvenzones wordt door IOK op de bedrijvenzone Hoge Mauw in nauw overleg met Voka Kempen Oost en het Kempisch Bedrijven Park (KBP) bedrijventerreinmanagement uitgevoerd. Dit heeft in de eerste plaats de bedoeling om de kwaliteit van het bedrijventerrein in samenwerking met de bedrijven en de gemeenten te bewaren en te verhogen waar nodig.

Ook de beveiligde vrachtwagenparking op het KBP in Bladel, die dit voorjaar werd geopend om de toenemende criminaliteit op het gebied van vrachtwagen- en ladingdiefstal verder tegengaan, wordt geoptimaliseerd. Ze moet voldoen aan niveau 4 van het EU Truck Parking Label en beschikt in eerste instantie over 40 plaatsen, maar kan, afhankelijk van de marktontwikkeling, uitgebreid worden naar maximaal 140 plaatsen. Naast de bewaakte parking is tijdelijk een gratis vrachtwagenparking voor 100 plaatsen voorzien.