Twee op drie Kempische gemeenten hebben nieuwe gecoro-raad

De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro) is een maatschappelijke adviesraad die de gemeenteraad adviseert bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. De gemeentelijke commissies van ruimtelijke ordening zijn in tweederde van de Kempische gemeenten opnieuw samengesteld.

Voka Kamer van Koophandel Kempen heeft in zo goed als in elke Kempische gemeente een vertegenwoordiger in de gecoro.  ‘Het is belangrijk dat we de stem van de economie kunnen laten gelden, want in een gecoro zijn alle geledingen van de samenleving vertegenwoordigd. Zij bespreken gemeentelijke dossiers rond ruimtelijke ordening en geven uiteindelijk een niet-bindend advies aan de gemeenteraad. Onze economische vertegenwoordigers kunnen in deze raad dus zeer nuttig werk leveren voor hun collega-ondernemer’, zegt Caroline Jansen, directeur belangenbehartiging bij Voka Kempen.

Onder andere voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen is het advies van de gecoro erg waardevol. In het kader van het decreet ruimtelijke economie van 2012 hebben de gemeenten er alle baat bij een gecoro te installeren. Het decreet ruimtelijke economie heeft als doel te zorgen voor voldoende bedrijfshuisvesting, voor een doelmatig verloop van het ontwikkelingsproces van bedrijventerreinen en voor het stimuleren van zorgvuldig ruimtegebruik.

Zonder de adviezen van de gecoro stokt echter de ontwikkeling van de bedrijventerreinen.  Voka Kempen betreurt dat 1,5 jaar na de inrichting van de nieuwe gemeentebesturen zes gemeenten nog altijd niet in orde zijn.  Voka Kempen roept daarom de zes gemeenten die in gebreke blijven op dringend werk te maken van hun dossier en dit met spoed in te dienen bij de provincie.

Dat is zo voor Baarle-Hertog, Laakdal, Lille, Oud-Turnhout, Turnhout en Westerlo. Meer bepaald voor Laakdal, Turnhout en Westerlo is dit zorgwekkend, gezien het sterke industriële en economische weefsel in die gemeenten. In de volgende Kempische gemeenten is wel een nieuwe gecoro geïnstalleerd: Arendonk, Balen, Beerse, Dessel, Geel, Herentals, Herenthout, Herselt, Hoogstraten, Hulshout, Kasterlee, Merksplas, Olen, Ravels, Rijkevorsel, Vorselaar en Vosselaar.