Turnhoutse bedrijven opnieuw verenigd

Pat-Van-RoeyPat Van Roey van Van Roey ICT Group zet zijn schouders onder een nieuwe Werkgroep Ondernemend Turnhout. Daarin moeten vertegenwoordigers zetelen vanuit de verschillende Turnhoutse industriezones om de contacten met de overheid en het onderwijs te verstevigen.

Op een eerste bijeenkomst, die de steun kreeg van Voka-Kempen, daagde een 30-tal bedrijfsleiders op, samen met vertegenwoordigers van IOK en de stad Turnhout. Er werd gebrainstormd rond knelpunten en een lijst met prioriteiten en opportuniteiten opgesteld. Enkele voorbeelden: een betere informatiedoorstroming naar bedrijven, ons als stad(sregio) beter verkopen, leren van andere steden, het imago van de maakindustrie opkrikken, enz.

Alternatief voor Antwerpen
“Mensen ergeren zich enorm aan de mobiliteit”, zegt Pat Van Roey. “Als bedrijven moeten wij zorgen dat we voldoende aantrekkelijke werkgelegenheid kunnen bieden voor de mensen van hier. We moeten ons bekendmaken als Kempense bedrijven zodat mensen niet meer menen naar Antwerpen te moeten – en daarvoor in de file gaan staan – voor een boeiende job.”

Op het vlak van informatieverstrekking is onlangs al een goed project gelanceerd. Pat Van Roey: “Recent is een platform gestart rond stageplaatsen. Bedrijven kunnen er hun stageplaatsen posten en omgekeerd kunnen de onderwijsinstellingen er hun stagiairs bekendmaken.”

In februari komt een vervolg op de brainstormsessie en is het de bedoeling van start te gaan met een vaste groep van een 8-tal personen. Die zou dan één keer per maand samenkomen.