Ondernemer Michel Leys is niet langer schepen van Economie, Mobiliteit en nog enkele andere bevoegdheden in Lille. Zijn partij CD&V kondigde in de vooravond het ontslag aan met als reden het verschil in visie over de ontwikkeling van een KMO-zone op Achterstenhoek in Lille. De tuinaannemer uit deelgemeente Gierle was als schepen de gangmaker van Ondernemend Lille.

Het ontslag komt bij velen wellicht als een verrassing. “De reden voor het ontslag is een verschil in visie tussen Michel en het schepencollege over de ontwikkeling van een KMO-zone op Achterstenhoek in Lille”, luidt de mededeling van CD&V Lille, die ook ondertekend is door de ontslagnemende schepen. “Michel Leys wenst over te gaan tot realisatie van dit project terwijl de rest van het schepencollege dit niet opportuun vond. Michel kan zich niet principieel vinden in deze beslissing en heeft daarom besloten zijn mandaten terug ter beschikking van de partij te stellen. Hij zal wel lid blijven van onze partij.”

Michel Leys legde in december 2015 de eed af als schepen, als opvolger van Eric Van Echelpoel. Een jaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen moet zijn partij nu op zoek naar een vervanger. CD&V bestuurt Lille vanuit een meerderheidspositie.