Vandaag is het de laatste werkdag van Jef Lembrechts als gedelegeerd bestuurder bij bouwonderneming Vanhout in Geel. Begin volgend jaar wordt hij 65 en gaat hij met pensioen. Vanhout was zijn eerste en enige werkgever, 40 jaar lang. “Waarom zou je veranderen wanneer je je goed voelt”, zegt hij daarover.

Jef Lembrechts studeerde af als burgerlijk ingenieur bouwkunde aan KU Leuven en ging na een jaar legerdienst in 1977 aan de slag bij Vanhout, toen nog in Vosselaar. “Er waren enkele mogelijkheden, ook bij grotere bedrijven, maar ik koos voor Vanhout omwille van het familiale karakter. Ook al maken we al veel jaren deel uit van de groep Besix, toch is dat familiale karakter nu nog altijd behouden gebleven”, vertelt hij. “Als projectleider werd ik meteen in het water gegooid. Mijn tweede werf was de VRT-toren in Brussel.”

Autonomie binnen Besix
Na projectleider klom hij op binnen het management. Zo werd hij technisch directeur, algemeen directeur en sinds 2004 gedelegeerd bestuurder, in opvolging van Rob Lenaers. “Tussendoor kwamen er aanbiedingen van andere bedrijven, maar ik heb nooit ook maar overwogen om weg te gaan.”

Sinds 1986 maakt Vanhout deel uit van Besix, de grootste Belgische bouwonderneming. “We hebben toen gekozen voor een gekwalificeerde autonomie en dat geldt nog altijd. De verschillende bedrijven bouwen hun eigen merk en positie uit maar profiteren van synergieën”, aldus Jef Lembrechts.

Zware administratieve belasting
Doorheen zijn carrière zag hij de bouwsector grondig veranderen. “Eén van de talrijke aspecten is de complexiteit van het bouwen, gekoppeld aan een zware administratieve belasting. De huidige energie-eisen aan gebouwen bijvoorbeeld maken bouwen niet alleen technisch moeilijker, maar gaan ook gepaard met erg veel paperassen. Ook is er een grote verschuiving opgetreden in de verhouding bedienden en arbeiders. Toen ik in 1977 begon, waren er 12 bedienden en 300 arbeiders. Momenteel werken er in de Groep Vanhout 275 mensen en is de verhouding 50/50.”

Sinds 2015 is Jef Lembrechts ook voorzitter van de Vlaamse Confederatie Bouw, die momenteel zo’n 15.000 leden telt. Hij bracht de fusie tussen de afdelingen Turnhout en Antwerpen tot stand. “Het gros van de leden zijn KMO’s en we proberen die mee te professionaliseren. We zijn een heel innovatieve sector, terwijl we nog een oubollig en onveilig imago met ons meedragen. Bij Vanhout bijvoorbeeld was er vorig jaar geen enkel ongeval met werkverlet en daar ben ik heel fier op. Ook andere bedrijven zetten sterk in op veiligheid.”

Verhuizen
Jef Lembrechts blijft na zijn pensionering bestuurder bij Vanhout en zet een aantal bestuursfuncties binnen Besix en externe bestuursfuncties verder. Zijn mandaat van voorzitter van de Vlaamse Confederatie Bouw loopt nog tot midden volgend jaar. Wat hij verder vanaf volgende week zal doen? “We gaan verhuizen, van de rechter- naar de linkeroever van de Leie in Kortrijk. Het huis was niet meer aangepast na 4 kinderen. Dat betekent dus ook veel opruimen. Binnen Besix hebben we met de Besix Foundation een sterke sociale poot. Tot social profit heb ik me altijd al geëngageerd en daar komt nu eindelijk meer tijd voor vrij. Datzelfde geldt voor het lesgeven. En verder was ik 40 jaar zeer afwezig in het gezin. Ook dat ga ik proberen goed te maken bij o.a. de 7 kleinkinderen.”

De 3 collega’s van Jef Lembrechts in het huidige directiecomité zullen de continuïteit verzekeren bij de groep Vanhout. Vanaf 1 januari 2018 wordt Ronny Eijckmans gedelegeerd bestuurder; Bert Lenaerts en Joeri Schellens worden bestuurder-directeur.