Tops Foods speelt met nieuw ontbijtconcept in op noden in zorg

tops foodsLiCalab (Living & Care Lab) is één van de vier proeftuinen die recent door de Vlaamse Regering werden goedgekeurd en zich richten op het stimuleren van innovatie in de ouderenzorg. Het is van de vier goedgekeurde proeftuinen de enige die al concrete projecten in de stijgers heeft staan. In één van de 3 lopende projecten,  Topshake, neemt Tops Foods uit Olen resoluut mee de trekkersrol op zich. “Voor Tops Foods betekent dit innovatieproject een belangrijke  stap naar een nieuwe doelmarkt”, zegt Michel Tops.

Met het ontwikkelen van Topshake wil Tops Foods een ontbijtconcept aanreiken aan personen met slikproblemen om te voorkomen dat ze ondervoed geraken. Een verhoogde voedselopname, door het aanbod van voedzame, evenwichtige en gevarieerde recepten, en een verbeterde slikfunctie zullen garant staan voor een verhoogde levenskwaliteit van deze doelgroep. Tops Foods bouwt hiermee verder op kennis die reeds uitgebouwd werd bij Thomas More Kempen. Ondersteund door het Innovatiecentrum werd een innovatieproject uitgewerkt dat door het IWT goedgekeurd werd en maximaal gebruik zal maken van de LiCalab proeftuin.

“Er zullen 5 recepten getest worden met elk verschillende basisgrondstoffen en een andere smaak. De recepten hebben wel een vergelijkbare textuur die resulteert in een verbeterde slikreflex bij de doelgroep”, stelt Michel Tops. Textuur is de vorm waarin het product wordt aangeboden, bv. vast versus vloeibaar. Vooronderzoek bij Thomas More heeft aangetoond dat de textuur van de voeding bij deze doelgroep een rechtstreekse invloed heeft op de voedselopname. In een eerste fase zullen de recepten uitgetest worden door een 30-tal personen met vergevorderde dementie. Na deze fase wil men de voeding ook testen bij thuiswonenden.

Het doel van de zorgproeftuinen is om op termijn het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen die gepaard gaan met de vergrijzing van de bevolking. De LiCalab-proeftuin is een real-life testomgeving voor bedrijven en (zorg)organisaties die werken rond innovaties op de domeinen wonen en zorg. Testgebruikers uit Turnhout en de regio Kempen werken samen met experten aan de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten. Meer info over andere projecten binnen de LiCalab proeftuin: http://www.licalab.be/nl/1985/collections/106/lopende-projecten.html