Tom Heyman peter van nieuwe studierichting STEM

tom heymanVolgend schooljaar kan aan het Heilig Graf in Turnhout voor de nieuwe studierichting STEM gekozen worden. STEM omvat de pijlers Science, Technology, Engineering and Mathematics en biedt een alternatief voor leerlingen die het niveau van Latijn aankunnen, maar een uitgesproken interesse hebben voor wetenschappen, wiskunde en technologie. Met Tom Heyman, CEO van het farmaceutisch bedrijf Janssen Pharmaceutica NV, trekt de school meteen een zwaargewicht uit de Kempense bedrijfswereld aan als peter van de nieuwe studierichting.

De Turnhoutse school wil met deze nieuwe studierichting een antwoord bieden op de maatschappelijke vraag naar gediplomeerden in exacte wetenschappen, toegepaste wetenschappen, ICT en techniek. De bedrijfswereld roept om hoog opgeleide wetenschappers en degelijke technici, want het aanbod aan die arbeidskrachten is momenteel zeer beperkt. De STEM-klas biedt eveneens een perfect alternatief voor leerlingen die het niveau van Latijn aankunnen, maar een sterkere interesse hebben voor wetenschappen, wiskunde en technologie. De richting bereidt leerlingen voor op wetenschappelijke vervolgopleidingen zoals Ingenieurswetenschappen, Architectuur, Biochemie, Wiskunde, Fysica, Geneeskunde en Biomedische wetenschappen.

Tom Heyman juicht de opstart van deze nieuwe STEM-richting op ASO-niveau sterk toe. Heyman maakt ook al enkele jaren deel uit van het Vlaamse STEM-platform, een onafhankelijke groepering die de het Vlaamse STEM-actieplan coördineert en op een strategische manier regisseert.

Op vrijdagavond 19 april organiseert het Heilig Graf een inschrijfavond in de vestiging in de Apostoliekenstraat in Turnhout. Op deze avond, en tijdens de openschooldag op 5 mei, kunnen alle kandidaatleerlingen en -ouders persoonlijk uitgebreide informatie krijgen over de STEM-richting. Meer informatie is eveneens terug te vinden op www.heilig-graf.be/aso.