Toch milieuvergunning voor slachthuis Oevel

©Bessels architekten & ingenieurs - B-Built

©Bessels architecten & ingenieurs – B-Built

De deputatie heeft de milieuvergunning goedgekeurd van de NV Sus Campinae voor de bouw van een nieuw slachthuis in Oevel. De buurt had daartegen handtekeningen verzameld en de gemeente Westerlo een negatief advies gegeven. De deputatie koppelt aan de vergunning een aantal strikte voorwaarden.

De NV Sus Campiniae is opgericht vanuit een samenwerking tussen de groep Vanden Avenne en de groep Noordvlees Van Gool. Reeds voor deze samenwerking was in 2012 door Bens NV (onderdeel van de Vanden Avenne Groep) beslist haar bestaande slachthuis De Lokery te verhuizen van Lokeren naar Oevel. Een van de redenen hiervoor is dat Bens NV op het industrieterrein in de Nijverheidsstraat in Oevel al een varkenssnijderij en diepvriesinstallaties heeft. De investering in een moderne slachterij aanpalend hieraan op dezelfde site vormt een logische stap. “Het project omvat een investering van 30 miljoen euro, creëert minstens 100 nieuwe banen en betekent aldus een belangrijke economische meerwaarde voor de regio”, aldus het bedrijf in een mededeling.

Tegemoetkoming
Na het openbaar onderzoek besliste de NV Sus Campiniae op twee punten tegemoet te komen aan de geuite bezorgdheden van de buurtbewoners en de gemeente Westerlo. Zo zal het bedrijf, bovenop de wettelijk verplichte maatregelen, opteren voor een verticale biofilterinstallatie in plaats van de voorziene biowasser. Daarnaast werd ook op het vlak van mobiliteit een extra voorwaarde mee opgenomen in de milieuvergunning. Om de dorpskern en woonwijken van Oevel niet te belasten, werd bepaald dat alle aan- en afvoer van het bedrijf dient te verlopen via de nieuwe fly-over van de op- en afrit 23 van de E313-snelweg. Beide extra maatregelen werden nu eveneens opgenomen als bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning.

Dirk Nelen, CEO van Noordvlees Van Gool: “Wij zijn zeer opgetogen met het vertrouwen dat Sus Campiniae van de deputatie krijgt voor het project in Oevel. We willen met dit project een economische meerwaarde betekenen met een minimale impact op de omgeving. In dat kader zijn wij verheugd met deze vergunning met de bijzondere voorwaarden waar wij strikt over zullen waken bij de exploitatie van het slachthuis.”

Dany Cornelis, CFO van Vanden Avenne, voegt eraan toe: “Het feit dat de deputatie onze aanvraag heeft goedgekeurd is een teken dat zij geloven in de economische meerwaarde die het project kan brengen voor de gemeente met onder andere de meer dan 100 nieuwe jobs die voorzien worden.”

Binnenkort dient de onderneming een bouwaanvraag in.