Vanmiddag is het To Walk Again REVAlution Center officieel geopend in aanwezigheid van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en talrijke andere prominenten. Daarvoor werd een 6de verdieping gebouwd op het AZ Herentals. “Klassieke revalidatie focust op het compenseren van verloren functionaliteiten. We zijn ervan overtuigd dat er met onze aanpak echt herstel mogelijk is”, zegt Kristel Gevaert, algemeen directeur van To Walk Again.

Het REVAlution Center is voor To Walk Again een grote stap vooruit. De stichtende partners, TWA vzw, AZ Herentals, Orthopedie Van Haesendonck en Thomas More-Mobilab, realiseren hiermee hun vooropgestelde droom. “Op onze vorige locatie was de ruimte beperkt”, vertelt Kristel Gevaert. “Per week konden we bijvoorbeeld maximum 25 personen laten stappen met een eksoskelet. Hierdoor moesten we heel wat mensen teleurstellen. In het nieuwe centrum verdubbelt dit aantal en kunnen we daarnaast nog professioneler werken.”

Vooruitstrevend onderzoek
To Walk Again gelooft dat echt herstel mogelijk is op niveau van de zenuwbanen en de hersenen. “In dat opzicht wil dit nieuwe centrum ook gericht haar klinische omgeving en haar patiënten laten deelnemen aan vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek”, zegt Kristel Gevaert. “Onderzoek helpt aantonen dat het mogelijk moet zijn om mensen met een verlamming opnieuw te laten stappen. In die zin is er nu al onderzoek en is er ook (inter)nationale belangstelling vanuit verschillende universitaire onderzoekscentra om met ons samen te werken.”

Het project heeft een totale kostprijs van iets meer dan 3 miljoen euro. EFRO Vlaanderen ondersteunt dit met bijna 1,2 miljoen.