Time2care wil zorg vermaatschappelijken

Troeven_persfoto kopieTijdens het Feest van de Innovatie ontdekt de bezoeker op het innovatieparcours een 25-tal Vlaamse bedrijven in het ‚huis van de toekomst’. Een deel van het innovatieparcours inspireert je rond de talrijke kansen die de (thuis)zorg van de toekomst biedt aan diverse sectoren.

Made in Kempen stelt vanaf juli elke week een van deze bedrijven en hun visie op innovatie kort voor.  Vandaag: Time2care uit Turnhout.

Time2care ontwikkelt sociale modellen waarbij nieuwe en slimme verbindingen worden gemaakt tussen burgers onderling, burgers en sociale organisaties en organisaties onderling. De bedoeling hiervan is het identificeren en verbinden van onvervulde behoeften en on(der)benutte sociale capaciteit en dit in het kader van de vermaatschappelijking van de zorg: zorg voor de buurt, zorg voor jong en oud, zorg voor kwetsbare groepen.

De tools die gebruikt worden om deze verbindingen tot stand te brengen, zichtbaar te maken en te waarderen zijn de creativiteitsprocessen met meewerkende organisaties, de sociale munt (“troeven”) en het digitaal platform die deze verbindingen ondersteunen.

Time2care werkt samen met het lokaal bestuur, sociale organisaties, ondernemingen en de burger met wie zij een co-creatief samenwerkingsproces opzet. Maar, ook met kennisinstellingen om enerzijds hun expertise rond nieuwe trends en modellen uit te testen en anderzijds de resultaten van de sociale innovatieprocessen te meten en te evalueren.

Deze verbindingen betekenen dat partijen waarde aan elkaar toevoegen. Burgers gaan elkaar helpen, buurtbewoners helpen de gemeente om het openbaar domein netjes te houden, leerlingen gaan ouderen leren hoe ze met de computer moeten werken, kwetsbare jongeren maken stadsinfrastructuur schoon… Burgers doen dit op vrijwillige basis en worden gewaardeerd met een sociale munt die ze hetzij kunnen verzilveren bij bijvoorbeeld De Warande, Mooov of Fruitmarkt Cools, hetzij kunnen doneren aan een goed doel.

Made in Kempen sprak met Suzy Maes, gedelegeerd bestuurder

Wat betekent innovatie voor jou?
Suzy Maes: Het ontwikkelen van nieuwe sociale modellen in een co-creatief samenwerkingsverband biedt nieuwe inzichten, buiten de grenzen van de eigen organisatie, het leidt tot kruisbestuiving en opportuniteiten. Niet alleen het resultaat telt, het innovatietraject dat met de partners wordt afgelegd is even belangrijk.

Hoe pas je innovatie toe binnen time2care?
Suzy Maes: We werken met een multidisciplinair team. Time2care is samengesteld uit vijf vennoten die vanuit een verschillende achtergrond en expertise de krachten bundelden. Deze expertise heeft betrekking op innovatietrajecten binnen de financiële wereld en in het kader van sociaal-economische actoren maar ook binnen de overheid, complementaire muntsystemen en IT-toepassingen. Van bij de oprichting kozen we ervoor om ook een Nederlandse partner te betrekken en in Europees verband ook met UK samen te werken. De kruisbestuiving tussen de sociale modellen van verschillende landen werkt bijzonder inspirerend.

Voor wie binnen Time2care is innovatie een aandachtspunt?
Suzy Maes: Voor alle vijf partners van time2care, maar ook voor elk apart is innovatie een kernopdracht.

Wat leverden al die inspanningen concreet op?
Suzy Maes: Time2care is er het afgelopen jaar in geslaagd om de samenwerking tussen de partners onderling en met de burger te versterken dank zij het co-creatief samenwerkingsmodel en de ontwikkeling van de sociale munt, de ’troeven’ in Turnhout.

Waarom neemt Time2care deel aan het Feest van de Innovatie?
Suzy Maes: Wij leggen ons toe op processen die innovatie in het kader van de vermaatschappelijking van de zorg als doel hebben. Een ideale match dus met het centrale thema van het Feest van de Innovatie.

Wat kunnen bezoekers bij Time2care ontdekken?
Suzy Maes: Bezoekers maken kennis met de manier waarop time2care innovatieprocessen opzet en nieuwe verbindingen maakt tussen burgers, sociale organisaties en ondernemers; dit alles met het oog op de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Wat verwacht jij ervan?
Suzy Maes: Wij verwachten dat niet alleen zorg- en sociale actoren, maar ook kennisinstellingen, ondernemingen en de overheid interesse hebben in de activiteiten van time2care. Maar ook het grote publiek kan met ons kennismaken en zien hoe wij via een systeem van vraag en aanbod van diensten, burgers aanmoedigen om elkaar te helpen.

Het Feest van de Innovatie wordt georganiseerd door de Kempense Innovatieraad (KIR) op 26 september. Het volledige programma en inschrijvingsmogelijkheden voor het Feest van de Innovatie vind je op deze website.