Hogeschool Thomas More heeft vanmorgen de naam bekendgemaakt van zijn nieuwe startupschool. Dat gebeurde tijdens de Nacht van de Ondernemende Student op de campus in Geel. ICE-cube heet die, wat staat voor Innovation, Creativity en Entrepreneurship.

De startupschool vloeit voort uit de ambities van Thomas More om ondernemend handelen als competentie nog meer te verankeren in het onderwijs en ondernemerschap als een volwaardige beroepskans te zien.

ICE-cube steunt opleidingen en docenten om in hun vakgebied meer ondernemerschap in te passen en ondersteunt studenten bij hun ondernemende ambities. De startupschool maakt daarvoor ook gebruik van het ecosysteem dat werd opgebouwd door het Partners in Education-programma en het project Startup2440 in samenwerking met KU Leuven, de stad Geel en jeugdhuis de VONK.

Housepoolen
Aan de voorbije Nacht van de Ondernemende Student namen 155 studenten deel. Zij bogen zich in groepjes van 6 over de vraag van het HR-team van ICT-bedrijf VanRoey.be: ‘Wat kan een werkgever (meer) betekenen voor zijn werknemers op het vlak van een gezonde work/life balance?’ Teams waren de hele nacht in de weer om de uitdaging te vertalen naar een ondernemingsidee.

General manager Pat Van Roey mocht de winnaar bekendmaken en dat was het team dat het concept ‘housepoolen’ bedacht. In de plaats van samen naar het werk te rijden, stelt een van de collega’s een plek in zijn huis ter beschikking om te werken. Je vermijdt files, je kunt toch in een team werken, er kunnen afspraken worden gemaakt over de kinderoppas, enz. De collega die zijn huis ter beschikking stelt, kan rekenen op een internetpakket, een beperkt budget om de werkplek in zijn huis in te richten en een bescheiden vergoeding onder de vorm maaltijd- of dienstencheques. De studenten hadden aan alles gedacht, ook aan een elektronisch platform om een en ander makkelijk af te spreken.