Thomas More, IOK en Umicore nemen maatregelen tegen files

Het Pendelfonds kent ruim 600 000 euro subsidies toe aan 7 werkgevers, waaronder Thomas More, IOK, Media Markt en Umicore Olen. Met die middelen realiseren deze werkgevers projecten rond duurzaam woon-werkverkeer binnen de Antwerpse provinciegrenzen. 

Samenwerking Thomas More en IOK, Geel
Om de congestie- en parkeerproblematiek aan te pakken, bundelen Thomas More Kempen en de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) hun krachten om de vele woon-werkverplaatsingen naar hun vestigingen in Geel duurzamer te organiseren. Het actiepakket zet in op fietsen, openbaar vervoer en carpoolen. Beide werkgevers investeren in een mobiliteitscoördinator die alle acties in goede banen zal leiden en als centraal aanspreekpunt voor de medewerkers zal fungeren. De samenwerking biedt meerdere synergieën: zo zullen medewerkers van Thomas More hun pendelfiets kunnen stallen in de beveiligde fietsenstalling aan het IOK-gebouw en op die manier snel de afstand tussen hun werkplek en de bushalte overbruggen. De organisaties zullen ervaringen delen, zowel met elkaar als vanuit hun ambassadeursrol in de regio. Thomas More neemt ook maatregelen op haar andere vestigingen in Turnhout, Vorselaar en Vorselaar zodat alle medewerkers kunnen instappen in het project.

Subsidiebedrag: 153 784,52 euro 

Umicore Olen
Het beleid van Umicore Olen rond ‘Duurzaam ondernemen’ is vandaag de dag nog niet herkenbaar in het woon-werkverkeer: 75 procent van de medewerkers gebruikt dagelijks de wagen. Nochtans heeft het bedrijf een groot potentieel om daarin verandering te brengen. Een groot deel van de medewerkers woont op fietsafstand of vlakbij een treinstation. Ook voor carpoolen ziet Umicore Olen reële mogelijkheden. Om die potentiëlen aan te spreken, zal de werkgever investeren in een hele reek maatregelen: een betere fietsinfrastructuur, pendelfietsen voor treingebruikers, verhoogde tegemoetkomingen, thuiskomstgarantie en gereserveerde parkeerplaatsen voor carpoolers. Een centrale mobiliteitscoördinator zal fors inzetten op communicatie en sensibilisatie. Subsidiebedrag: 215 998,22 euro

Het Vlaamse Pendelfonds ondersteunt bedrijven die zelf maatregelen nemen om het autosolisme te doen dalen. “De provincie Antwerpen ondersteunt en moedigt dergelijke concrete projecten op het terrein aan. Daarom stelt de provincie Antwerpen twee mobiliteitsadviseurs ter beschikking van werkgevers  die werk willen maken van een duurzaam woon-werkverkeer. Onze adviseurs hebben deze zeven bedrijven begeleid bij hun succesvolle subsidieaanvraag.” reageert gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens.