Thomas More en Voka schouder aan schouder

Voka-Kempen was afgelopen weekend nog te gast bij Thomas More in Geel voor de uitreiking van de Prijs Ondernemen.

Voka-Kempen was afgelopen weekend nog te gast bij Thomas More in Geel voor de uitreiking van de Prijs Ondernemen.

Voka-Kamer van Koophandel Kempen en Thomas More Kempen vzw bundelen de krachten. Het netwerk van ondernemers en de hogeschool ondertekenen op 29 juni een samenwerkingsovereenkomst en zetten zich vanaf dan samen in voor een duurzame ontwikkeling van de Kempen. De twee organisaties gaan innovatieve en werkveldgerichte leeromgevingen voor zowel studenten als docenten opzetten en samenwerken in functie van onderzoek, innovatie en ondernemerschap.

De samenwerking op het vlak van onderwijs concentreert zich in eerste instantie op de managementopleidingen van de hogeschool. Via de lerende netwerken van Voka-Kempen wordt met het werkveld expertise uitgewisseld. Het werkveld wordt ook betrokken bij de voortdurende innovatie van het curriculum van de opleidingen. Een brede waaier van samenwerking van studenten en docenten met professionals anderzijds moet leiden tot innovatieve en werkveldgerichte ondernemingen.

Boeiende uitdaging
De practice entreprise (leerbedrijf van de opleiding bedrijfsmanagement) voor en door ondernemende studenten is daar een mooi voorbeeld van. “Een goede aansluiting tussen onderwijs en ondernemen is onontbeerlijk”, zegt Jan Hendrickx, algemeen directeur van Voka-Kempen. “Studenten en docenten samen met Thomas More vertrouwd maken met diverse werkomgevingen en jongeren stimuleren tot ondernemerschap is een boeiende en duurzame uitdaging.”

“Voor de hogeschool is het een prioriteit om met hoogstaand onderwijs en met toepassingsgericht onderzoek en dienstverlening mee te werken aan het transformeren van de Kempen tot een duurzame kennisregio, waar sterke netwerken innovatie alle kansen geven”, besluit Els Van Weert, regiodirecteur Kempen van Thomas More.