The Sniffers uit Balen, wereldmarktleider in de emissiemonitoring voor de olie- en gasindustrie, heeft de ISO 17025-kwaliteitsnorm behaald voor zijn lekdetectie programma. Het label werd toegekend door Belac, het Belgische accreditatieagentschap.

Emissies van vluchtige stoffen uit olie- en gasinstallaties zijn schadelijk voor het milieu. Ze kunnen ademhalingsproblemen bij mensen veroorzaken of smog en ozon creëren. Een aantal stoffen is gevaarlijk voor de eigen installatie omdat ze ontploffingen kunnen veroorzaken.

Om die negatieve effecten te voorkomen bestaat er wereldwijd wetgeving die de industrie noodzakelijke acties oplegt om emissies te beperken. The Sniffers heeft zich sinds 1991 gespecialiseerd in de opsporing ervan en sindsdien al meer dan 7.000 projecten uitgevoerd.

Onafhankelijke erkenning
“Deze ISO Laboratory accreditatie is een onafhankelijke erkenning van onze competenties”, zegt CEO Bart Wauterickx. “Wanneer we een lekdetectie project uitvoeren, is het van essentieel belang dat de klant er zeker van kan zijn dat de uitstoten naar de atmosfeer 100% overeenkomen met de bestaande wetgeving.”

Na een grondige audit van de activiteiten ten velde, van het volgen van de procedures en methodes heeft het accrediterend orgaan Belac de competenties bevestigd. Het behalen van de accreditatie geeft The Sniffers de mogelijkheid om deel te nemen aan aanbestedingen voor onafhankelijke en gecontroleerde laboratoria.

The Sniffers heeft 80 mensen in dienst en realiseerde in 2017 een omzet van 7,2 miljoen euro.