Europa bekroont Kempens medisch project

hartEen hartaanval. Het kan iedereen overkomen. Je overleeft het. En dan wekenlang revalideren. Maar hoe moet het dan met je werk? Kun je dat nog aan? En hoe reageert je werkgever? Het project ‘Hart voor Werk” heeft daar een antwoord op gezocht. Verscheidene organisaties en diensten uit de Kempen hebben een dienstverleningssysteem ontwikkeld waarmee zoveel mogelijk mensen met een hartprobleem opnieuw aan het werk kunnen.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft het Kempense project inmiddels bekroond. Daardoor komen er bijkomende financiële middelen vrij die het mogelijk moeten maken om het dienstverleningssysteem over heel Vlaanderen uit te rollen, zegt Stefan Helsen van de vzw SPK (Strategische Projectenorganisatie Kempen) in Turnhout.

Hart voor Werk is het initiatief van de vzw Hartziekte, GTB (Dienst voor gespecialiseerde trajectbepaling en – begeleiding), RESOC Kempen, de VDAB, SPK, het AZ Turnhout (cardioloog Karen Debie, Marie-Jeanne Allaerts en Eric Willems) en de Christelijke Mutualiteit (CM). De dienstverlening die uitgewerkt werd bij wijze van experiment heeft inmiddels zo’n 50 hartpatiënten terug aan werk geholpen. Bij hun eigen onderneming of bij een andere werkgever. Om welke bedrijven het gaat kon evenwel niet vrijgegeven worden.

Stefan Helsen van SPK verwijst van zijn kant naar een eigen onderzoek dat onlangs opgezet werd in de Kempen. Daaruit bleek dat 87% van de 156 ondervraagde Kempense bedrijven ertoe bereid was op rekening te houden met de beperkingen als gevolg van hartaandoeningen. Ze willen een aangepast takenpakket voorstellen om de persoon met een hartziekte toch in dienst te houden. 60% wil flexibel werk toestaan zoals werkdrukverlagende maatregelen, fysiek minder zware arbeid, een aangepast uurrooster of aangepaste werkplaatsen. 13 bedrijven onderschreven zelfs de bereidheid om een rustkamer te installeren waar de betrokken werknemers zich even kunnen terugtrekken.

De doelstelling van het project is de mensen met hartproblemen begeleiden bij de hervatting van hun werk. “In vele gevallen is het nodig dat er aanpassingen aan het werk en de arbeidsomstandigheden gebeuren”, zegt Lieve Fransen van GTB. “Zo gaat onze aandacht uit naar het vermijden van risico’s die zich op de werkvloer voordoen. Wij hebben geleerd dat er heel wat risicofactoren zijn die de kans op een nieuwe hartaanval kunnen verhogen zoals fysieke arbeid, te hoge en te lage temperaturen, ploegenwerk, bepaalde toxische stoffen, stress enz. Indien de oorspronkelijke job niet meer haalbaar blijkt gaan onze trajectbegeleiders mee op zoek naar aangepast werk bij een andere werkgever. Op die manier kunnen we vermijden dat mensen in de invaliditeit terecht komen.”

Ook binnen het cardiologisch revalidatiecentrum van het AZ Turnhout is men tevreden over het project. “Het levert ons nieuwe inzichten om de tewerkstellingskansen van personen na een zware hartaandoening te vergroten”, zegt cardioloog/revalidatiearts Karen Debie.

De projectgroep van Hart voor Werk zal zich nu in de toekomst engageren om de dienstverlening in een opleidingspakket voor trajectbegeleiders te steken. Het systeem kan op die manier over heel Vlaanderen uitgerold worden.