Tussen 3 mei en 8 juni krijgen 300 kinderen uit 4 Arendonkse scholen les over het gevaar van de dode hoek bij vrachtwagens. Eerst in de klas en daarna op het terrein, meer concreet bij Tanktransport Peeters in Arendonk. “Als transporteur nemen wij alle maatregelen die binnen ons bereik liggen om dode-hoekongevallen te vermijden”, zegt zaakvoerder Jef Peeters.

Het is de eerste keer dat het bedrijf en het gemeentebestuur een sensibiliseringscampagne met kinderen of andere zwakke weggebruikers opzetten. “Wel zijn we al geruime tijd bezig met de problematiek rond de dode hoek. In 2010 al installeerden we een eigen spiegelafstelplaats. Daarnaast investeren we continu in opleidingen en materiaal om de kans op een dode-hoekongeval te minimaliseren. Zo zijn al onze wagens uitgerust met een active safety pack”, benadrukt Jef Peeters.

Nog geen meegemaakt
Die spiegelafstelplaats wordt gevormd door strategisch geschilderde lijnen die de bestuurder de mogelijkheid geeft zijn spiegels optimaal af te stellen. “Door dat geregeld te doen, vergroot hij het zicht en verkleint de kans dat onze chauffeurs betrokken raken bij een ernstig ongeval.”

Het bedrijf heeft dagelijks een 50-tal vrachtwagens op de baan in de Benelux, Frankrijk en Duitsland. “Door al onze inspanningen kunnen we vandaag met de nodige fierheid zeggen dat we tot dusver geen enkele dode-hoekongeval meemaakten. Dit is een motivatie om ons beleid hierover verder te zetten en zelfs uit te breiden”, aldus nog de zaakvoerder.

Tijdens de bezoeken van de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar ervaren die proefondervindelijk waar de dode hoek van de vrachtwagen zich bevindt en leren ze gevaarlijke situaties herkennen en daarop reageren.