Talentmangement: al wat aandacht krijgt, groeit.

Mia_Uydens_Andre SwannetAndré Swannet is HR adviseur leren en ontwikkelen bij Philips en staat in voor leren en ontwikkelen van organisatie, teams en individuen. Binnen Philips is hij mede-grondlegger van het concept ‘bouwen op sterktes’: uitgaan van talenten van medewerkers en deze positief inzetten in plaats van  te focussen op ontbrekende competenties.

“Competentiemanagement kreeg in het bedrijfsleven heel snel voeten aan de grond omdat het toeliet om bepaalde verwachtingen concreet om te zetten in gewenst gedrag. In bedrijven heeft men graag aftiklijsten: ‘de medewerker beschikt over deze competenties maar moet andere nog bijschaven’. Als je echter op problemen focust, krijg je nog meer problemen. Daarom ben ik een groot voorstander om talentmanagement evenwaardig te maken aan competentiemanagement,” vertelt Swannet. “Een competentie kan je aanleren. Ik spreek pas van een talent als je er energie van krijgt! Al wat aandacht krijgt, groeit.  Als je succes beschrijft, weet je dat het werkt. Dat is de basis voor onze aanpak ‘bouwen op sterktes’.”

Een talent is een competentie waar je energie van krijgt!

Bij Philips namen 2500 mensen, van topmanagement tot operator, deel aan een bewustwordingssessie, daarna konden individuele trajecten opgestart worden. “We gingen na waar mensen goed in zijn, en keken hoe we daar meer van konden krijgen. We deden hier oefeningen rond, waarbij het belangrijkste was dat mensen met elkaar in gesprek gingen. Gesprekken veranderen als je de vragen verandert. Met de juiste vraagstelling geef je de mogelijkheid om een verhaal te vertellen. Dat geeft dan weer zuurstof aan de werkplek, aan het samenwerken. Leren doe je alleen in gezelschap. Laten we aangenaam gezelschap zijn voor elkaar.”

“Mensen zijn niet meer gewend om uit te gaan van wat goed gaat”, zegt André. “Bovendien zijn Kempenaars ook nuchtere mensen die elkaar niet snel complimenten geven. Als dat toch gebeurt, verwacht je dat de ander iets nodig heeft… We zochten binnen Philips naar een manier om onze deelnemers toe te laten om elkaars talenten positief te benoemen zonder dat dit geforceerd overkwam.”

De bouwstenen van deze aanpak zijn ondertussen verankerd binnen de cultuur van Philips. In functioneringsgesprekken bijvoorbeeld, die vertrekken vanuit de talenten van medewerkers. Projectleiders kijken naar talenten wanneer ze hun projectteam samenstellen. Zelfs in outplacementtrajecten van mensen die vertrekken wordt voor het opstellen van de c.v. vertrokken vanuit wat men graag doet.

Uitgaan van elkaars positieve talenten, de basis voor waarderend coachen, geeft zuurstof om op een andere manier naar jezelf en naar anderen te kijken. “Als iedereen aandacht heeft voor  de talenten van eenieder, en de ruimte biedt om deze in te zetten, zou onze beschaving heel wat beschaafder worden”, besluit André Swannet. (foto: Mia Uydens)