Swaegers Verzekeringen breidt dienstenaanbod uit


SwaegersSwaegers is al 25 jaar gekend als een verzekeringsmakelaar voor ondernemingen. Maar bovenop de traditionele service als makelaar, biedt het kantoor vanaf nu ook advies en dienstverlening aan – los van het beheer van verzekeringspolissen. Koen Druyts: “We verbreden ons aanbod naar consultancy en claimhandling. Dit laatste houdt in dat we voor partijen zoals bedrijven het volledige claimbeheer doen, ook als de polissen niet door ons beheerd worden.”

„Onze aanpak is nieuw voor de sector. Maar ze sluit perfect aan bij wat ondernemers écht zoeken: gespecialiseerd advies, zonder de verplichting om ook meteen een transfer te doen van alle polissen.”

“Een onderneming zoekt een dekking – geen polis. En dus is ons uitgangspunt ook niet de polis – wél het risico. Op basis van een analyse van de risico’s gaan we na welke gevaren een bedrijf loopt. Die risico’s inventariseren we volgens onze eigen systematiek en leggen we naast een gespecialiseerde benchmark. Uiteraard bevat die vergelijking informatie over prijzen en polissen. Maar ze gaat veel verder: onze benchmark biedt bedrijven ook inzicht in hun eigen positie. Dat is veel nuttiger als uitgangspunt.”

“Elk bedrijf loopt andere risico’s. Wij vinden standaardpakketten en polissen dus erg gek. Ze leiden er immers toe dat sommige risico’s onnodig gedekt zijn, en voor andere helemaal geen verzekering aanwezig is. Vooral dat laatste is gevaarlijk natuurlijk. Neem nu cybercriminaliteit. Uit onze analyses leren we keer op keer dat bedrijven een reëel risico lopen. Maar bijna niemand is beschermd! Zo’n hiaten merk je natuurlijk alleen op als je écht gaat graven naar de risico’s van bedrijven,” vult Koen Van Hees aan.

Swaegers Verzekeringen is al 25 jaar actief, waarvan 14 jaar in Turnhout. Het team van specialisten en schade-experts ontzorgt vooral bedrijven. Zo is de transportsector erg vertegenwoordigd, maar ook productiebedrijven of medische beroepen doen beroep op de expertise van het kantoor. Daarnaast beheert Swaegers Verzekeringen ook de verzekeringsportefeuille van particulieren.