sunnylandDe handelsrechtbank heeft vanmorgen het faillissement uitgesproken van Sunnyland Belgium uit Turnhout. Het bedrijf produceerde aan de Everdongenlaan groenten- en fruitsappen. Bij de faling zijn 43 werknemers betrokken, onder wie 12 bedienden.

Bij Sunnyland waren er al langer problemen. Najaar 2014 vroeg het bedrijf een bescherming tegen schuldeisers via de WCO-procedure. Onder meer bij de RSZ stond de onderneming toen zo’n 2 miljoen euro in het krijt. Nadat er een schikking werd getroffen met de schuldeisers, kon het bedrijf begin 2015 weer normaal verder werken.

Geen verrassing
Voor de werknemers komt het faillissement niet echt als een verrassing. Op 24 mei jl. boog de handelsrechtbank zich een eerste keer over het dossier, maar besliste toen om de zaak met een maand uit te stellen. Enkele werknemers van Sunnyland trokken vanmorgen naar de rechtbank om de uitspraak bij te wonen.

Als gevolg van economische werkloosheid was een groot deel van het personeel vandaag thuis. Zij werden opgeroepen voor een bijeenkomst met de curatoren en de vakbonden die vanmiddag plaatsvond op het bedrijf. De handelsrechtbank stelde 3 curatoren aan om het faillissement af te handelen: Jacques Arnauts-Smeets, Gunther Peeters en Benny Backx.

Die hebben intussen beslist om alle 43 werknemers te ontslaan. Wellicht morgen ontvangen die hun ontslagbrief. “De komende dagen maken we werk van een inventaris”, zegt Gunther Peeters. “Welke roerende goederen zijn er, welke onroerende goederen en wat is van het bedrijf? Pas dan kan de waarde van de onderneming worden bepaald en worden gesproken met eventuele kandidaat-ondernemers. Die mogen zich intussen melden.” De curator heeft voorlopig geen zicht op de reden voor het faillissement.